'Ideeënlab Gent Klimaatstad' zoekt Gentenaars met goesting

227971 20160315 av campagnebeeld%20duurzame%20wijken%20cover%20fb%20 adc3a0 original 1477063389

Op 23 november organiseert de Stad Gent een ideeënlab voor Gentenaars die zelf projecten willen opzetten rond duurzaam wonen, hernieuwbare energie, leven, eten, mobiliteit enz. om zo mee te bouwen aan Gent Klimaatstad. Het lab start met een open brainstorm waarbij verschillende ideeën aan bod kunnen komen. Vervolgens wordt bepaald welke ideeën haalbaar zijn en hoe ze in Gent concreet uitgewerkt kunnen worden.

Gent Klimaatstad

Gent is al sinds mensenheugenis een stad waar nieuwe trends ontstaan. Met hun koppigheid, lef en nieuwsgierigheid naar nieuwe, andere dingen en culturen bewezen de Gentenaars steeds dat ze konden omgaan met verandering. Ook in de 21ste eeuw blijkt de stad een trendsetter, die ontwikkelingen oppikt die van Gent een stad maken waar het ook over 50 jaar nog goed wonen is. 

Tegen 2050 wil Gent geen negatieve impact meer hebben op het klimaat. Gent is dan ‘klimaatneutraal’. De Stad Gent kan dat niet alleen, en maakt bewoners warm om ook mee te bouwen aan een klimaatstad. Initiatieven die van Gent een klimaatstad maken, worden zowel in de uitwerking als de realisatie ervan maximaal ondersteund. Dat kan gaan om de juiste mensen met elkaar in contact brengen, bekendmaking van de initiatieven of ondersteuning met een subsidie of begeleiding.

De Stad Gent steunt klimaatvriendelijke projecten

Gentenaars die samen met hun buren aan de slag gaan en projecten opzetten rond klimaat, energiebesparing of CO2-vermindering kunnen overigens al langer aankloppen bij de Stad Gent. Met een Subsidie voor Duurzame Wijkprojecten begeleidt de Stad Gent hen voor de uitwerking van hun project.

Ook wie activiteiten organiseert die andere Gentenaars inspireren, informeren of sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag kan tot 1.500 euro subsidie aanvragen voor een zogenaamd ‘Klimaatproject’. Een debat, een expo, actie of workshop: een klimaatproject kan verschillende vormen aannemen. Daarnaast subsidieert de Stad Gent projecten die Gentenaars aanspreken rond duurzame voeding, mobiliteit, of energiezuinig wonen en verbouwen.

Met het Ideeënlab wil de Stad Gent Gentenaars met goesting of ideeën ook  samenbrengen en ondersteunen om concrete projecten op poten te zetten, en hen eventueel begeleiden naar de juiste projectsubsidie.

Praktisch

  • Ideeënlab Gent Klimaatstad, op 23 november van 19.30 tot 22 uur Locatie: Trafiek vzw, Haspelstraat 37 (Pierkespark), 9000 Gent
  • Inschrijven is gratis en kan tot 21 november via de website van Gentinfo of telefonisch via 09 210 10 10.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20150303 av schepen heyse

    Mevrouw Tine Heyse

    Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
    e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.