Minister Sven Gatz geeft acht steden en gemeenten een 'kindvriendelijk' label

228962 preview dsc 2603.jpg cd8adf large 1478181695

Temse, Kortrijk, Middelkerke, Dendermonde, Poperinge, Herenthout, Geraardsbergen en Leuven mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen. De steden en gemeenten kregen deze middag hun label uit handen van minister van Jeugd Sven Gatz. De uitreiking gebeurde niet toevallig in Gent, de Arteveldestad mag zich sinds 2014 kindvriendelijke stad noemen.

Het was voor de tweede maal dat minister van Jeugd Sven Gatz de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ mocht uitreiken. Het label heeft roots in de internationale Child Friendly Cities-beweging, gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag omzetten in een concreet beleid voor alle terreinen waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen.

Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid.

Inspanningen worden beloond

Een jury beoordeelde van elke gemeente een dossier. Welk traject legden de gemeenten af? Hoe kindvriendelijk zijn ze nu, wat is hun strategie als het gaat over kindvriendelijkheid en hoe is die verankerd in hun beleid? De jury bestond uit UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool Antwerpen, afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid en het Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden.

'Het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten' zorgt voor een dynamiek bij lokale besturen om met kinderrechten aan de slag te gaan. Een kindvriendelijk beleid is een beleid voor alle kinderen. En het betrekt bovendien alle domeinen die voor kinderen belangrijk zijn. Iedereen mee in bad dus, van de Groendienst tot het OCMW.

Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris, namens de jury

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz overhandigde persoonlijk de oorkonde aan de steden en gemeenten. De uitreiking gebeurde niet toevallig in Gent, waar morgen de internationale conferentie 'Child in the City' start. Gent mag zich sinds 2014 kindvriendelijke stad noemen en is gastheer van de conferentie.

'Kindvriendelijkheid staat gelijk met mensvriendelijkheid. Niet alleen kinderen zijn gebaat met een aangename leefomgeving, verkeersveilige buurten of een goede cultuur- en jeugdinfrastructuur. Daarom ben ik blij te mogen vaststellen dat dit label gegeerd is door de steden en gemeenten. Ik wil het behalen ervan dan ook blijven aanmoedigen!'

Sven Gatz, Vlaams minister van Jeugd 

'Door het congres naar Gent te halen kunnen we ons laten inspireren door de hele wereld. Tegelijk tonen we ook hoe ver we zelf staan. Het label is net als liefde een werkwoord. Het stimuleert Gent om dagelijks werk te maken van kindvriendelijkheid. Steeds meer kinderen groeien op in de stad. Volgens mij bestaat er geen betere plek om op te groeien, maar dat vraagt wel een actief beleid voor een kind- en jeugdvriendelijke stad.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

'Onze missie is meer, beter en breder lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Steden en gemeenten die het label halen engageren zich om daar dagelijks werk van te maken.'

Kaï Van Nieuwenhove, directeur VVJ

Project 'kindvriendelijke steden en gemeenten'

Het project 'kindvriendelijke steden en gemeenten' ondersteunt lokale besturen die alle rechten van het kind, zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag, willen realiseren in hun stad of gemeente.

Op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be vinden steden en gemeenten die kindvriendelijkheid willen verankeren in hun beleid alles om aan de slag te gaan: onder meer de visie op kindvriendelijke steden en gemeenten, voorbeelden in Vlaanderen, methodieken om zelf aan de slag te gaan, of hoe je het label ‘kindvriendelijke stad’ of ‘kindvriendelijke gemeente’ aanvraagt.

De internationale beweging Child Friendly Cities ontwikkelde bovendien een toolkit die steden en gemeenten helpt om hun staat van kindvriendelijkheid op te maken en hun strategie voor de komende jaren te bepalen. VVJ vertaalde dit instrumentarium naar de Vlaamse context. Steden en gemeenten kunnen op eigen houtje aan de slag met de toolkit of kunnen zich laten begeleiden door VVJ. Het traject leidt tot een lijvig rapport en een strategie kindvriendelijkheid op maat van elke stad of gemeente.

Label kindvriendelijke steden en gemeenten

Aan het projcet is ook een label verbonden. Het label erkent steden en gemeenten die door middel van een uitgewerkte strategie werken aan hun kindvriendelijkheid. Wie het label wil halen, legt een portfolio voor aan een jury. UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool Antwerpen, afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid en het Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden beoordelen.

Gemeenten die het label willen halen, kunnen op eigen houtje het traject afleggen en het portfolio voorleggen aan de jury. Of ze kunnen de ondersteuning inroepen van VVJ voor de begeleiding van het volledige traject of een onderdeel ervan.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20160620 av schepen decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.