Stad Gent pakt uit met eigen mobiliteitskrant 'de Wijze Gazet'

232160 krant%20de%20wijze%20gazet%202 d23e20 large 1481644992

Op dinsdag 20 december vinden alle Gentenaars de Wijze Gazet in de brievenbus: een krant van de Stad Gent die alle veranderingen op het vlak van mobiliteit verduidelijkt aan de hand van nieuwsartikels, opiniestukken en interviews. In de krant zit een handige bijlage waarin het Circulatieplan volledig wordt uitgelegd. De verdeling van de Wijze Gazet maakt deel uit van de Schakel Slim-campagne, die mensen aanmoedigt om zich bewuster te verplaatsen.

Op 3 april 2017 voert de Stad Gent het Circulatieplan in. Op dat moment zal er heel wat veranderen in de Arteveldestad: het gebied binnen de stadsring (R40) wordt in verschillende sectoren verdeeld en autoverkeer zal enkel nog via de stadsring van de ene sector naar de andere kunnen rijden. Zo wordt de binnenstad ontlast van doorgaand verkeer en versterkt Gent de leefkwaliteit en bereikbaarheid. Daarnaast zijn er ook tal van andere nieuwigheden, zoals de uitbreiding van het autovrij gebied, extra voetgangersstraten of het nieuwe vergunningenbeleid. Om al die veranderingen duidelijk te communiceren, verspreidt het stadsbestuur zijn eigen mobiliteitskrant onder de noemer ‘de Wijze Gazet’.

De Wijze Gazet

De Wijze Gazet is een speciale uitgave van de Stad Gent: het is een krant die een klaar en duidelijk beeld wil schetsen van waar mobiliteit in Gent om draait. De krant ziet eruit als een ‘echte’ krant: gedrukt op krantenpapier en voorzien van een rubriek buitenland, economie, sport, jeugd, toekomst en cultuur. Aan de hand van interviews en nieuwsartikels banen lezers zich een weg door deze actuele thema’s. En die zijn heel divers: gaande van de elektrische minibusjes tot de service ‘SHOP & HOP’ of het verplaatsingsgedrag van de Buffalo’s. Bekende Gentenaars Koen Crucke, Frederik Sioen en Maaike Cafmeyer geven hun opinie over de Gentse mobiliteit.

Bijlage om te bewaren

Middenin de krant prijkt een handige bijlage: die bundelt alle info over het Parkeer- en Circulatieplan. Op de bijhorende kaart van het Circulatieplan kunnen de lezers zien hoe ze vanaf 3 april 2017 op hun bestemming geraken: ook de ‘knippen’, park-and-rides (P+R’s), parkings en aanrijroutes zijn duidelijk zichtbaar. Met de bijlage kunnen Gentenaars zich alvast voorbereiden op de komst van het Circulatieplan.

'In mijn contacten met de Gentenaars merk ik dat er op vandaag nog hier en daar misverstanden bestaan over het nieuwe Circulatieplan en dat sommige dingen nog niet duidelijk zijn. Bovendien weten mensen niet altijd hoe ze hun verplaatsingen anders kunnen organiseren dan vandaag. Onder andere via deze krant krijgen al die mensen gedetailleerde informatie én inspiratie om op een goeie manier vlot naar Gent te komen.”

Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit

Schakel Slim

De verspreiding van de Wijze Gazet maakt deel uit van de Schakel Slim-campagne’ die mensen aanzet om zich bewuster te verplaatsen. Met affiches op bushokjes, filmpjes op AVS, een online routeplanner, de verspreiding van de Wijze Gazet en een reizende infostand wil de Stad Gent het nieuwe Circulatieplan duidelijk communiceren naar alle bewoners en bezoekers.

De Wijze Gazet wordt op 225.000 exemplaren gedrukt. De krant valt in de bus bij alle inwoners van Groot-Gent, maar wordt ook verdeeld via de stadsdiensten en via de randgemeenten. Mensen kunnen ze ook terugvinden in de Gentse ziekenhuizen en bij lokale fietshandelaars. In februari volgt er een tweede editie van de krant met bijkomende actuele informatie.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20150311 av burgemeester daniel termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

  • Medium square 20160421 av schepen watteeuw

    De heer Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.