Aanmeldingsperiode voor volgend schooljaar gaat van start

234962 kind,%20school,%20peuter db86e5 original 1485351650

Kinderen die geboren werden in 2015 kunnen zich vanaf vrijdag 27 januari 2017 aanmelden voor een plaats op een Gentse school. Ook ouders die een andere school willen voor hun kind kunnen zich aanmelden. Voor het eerst in zes jaar is het aantal plaatsen groter dan het aantal kinderen dat in Gent woont.

3.020 kinderen geboren in 2015 kregen de aanmeldingsbrochure toegestuurd. Een deel van die kinderen (broers/zussen van schoolgaande kinderen en kinderen van onderwijspersoneel) werd al ingeschreven tijdens de voorrangsperiode in oktober. Het andere deel volgt vanaf vrijdag 27 januari 2017 tijdens de officiële aanmeldingsperiode.

Voor de 3.020 instappers zijn er 3.086 plaatsen. Het is de eerste keer sinds de verplichte capaciteitsbepaling dat het aantal plaatsen hoger ligt dan het aantal kinderen. Het Gentse basisonderwijs kent bij de start van de aanmeldingen in totaal overigens 31.583 plaatsen, dat zijn er 492 meer dan vorig schooljaar.

'De investeringen in capaciteitsuitbreiding worden zichtbaar. Die zijn blijvend nodig want op wijkniveau kunnen er nog problemen zijn en het aantal geboortes blijft hoog.'

Elke Decruynaere - schepen van Onderwijs

Lange wachtrijen vermijden en sociale mix bevorderen

Gent maakt al jaren gebruik van een aanmeldingssysteem dat vraag en aanbod op elkaar afstemt. Het systeem maakt dat er geen fysieke wachtrijen zijn aan de schoolpoorten en dat de vrije plaatsen objectief en transparant verdeeld worden. Daarnaast draagt het bij tot een sociale mix, waarbij de scholen een afspiegeling zijn van hun buurt.

De verdeling gebeurt in de eerste plaats op basis van de voorkeur van de ouders. Is de vraag voor een bepaalde school groter dan het aanbod, dan wordt ook gekeken naar de afstand tot thuis of de werkplek van de ouders. Zo kunnen veel Gentse kinderen te voet of met de fiets naar school.

Grote meerderheid krijgt school van voorkeur

Het is belangrijk dat ouders bij de aanmelding meer dan een school aanduiden, want dan stijgt hun kans op een school van hun voorkeur. Zo kreeg 68% van de aangemelde instappertjes vorig schooljaar een plaats van de eerste voorkeur. Met de broers of zussen van een oudere leerling erbij geteld, kwam 83% in de school terecht die hij wou.

'Wie zich niet aanmeldt, kan na de paasvakantie nog terecht in de scholen waar nog vrije plaatsen zijn. Maar dat aantal is beperkt, je hebt dan niet zoveel keuze meer.

Jean-Pierre Verhaeghe, voorzitter van het LOP (Lokaal Overlegplatform)

Extra plaatsen

Sinds de eerste capaciteitsproblemen in 2011 trok de Vlaamse regering extra budget uit voor nieuwe schoolplaatsen. Zo komen er in het schooljaar 2017-2018 extra plaatsen bij in Sint-Barbara, De Mozaïek Bis, Het Klaverblad, Sint-Paulus De Deyne en Rerum Novarum, Sint-Janscollege De Krekel, ’t Klimrek Reinaertstraat, BS Gentbrugge, Het Tandwiel, De Boekenmolen, De Bollekensschool, De Regenboog, François Laurentinstituut, Hippo’s Hof, De Klavertjes, De Tovertuin, Het Kriebelhuis en ’t Groen Drieske.

Infomomenten

Op zaterdag 28 januari 2017 om 10 uur en op donderdag 2 februari 2017 om 19.30 uur organiseert het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Gent een algemeen infomoment in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent (nabij het Gravensteen). Ouders krijgen op dat moment uitleg over het systeem, hebben de mogelijkheid om vragen te stellen en kunnen hulp vragen bij het aanmelden.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20160620 av schepen decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.