Leerlingen bouwen interactieve kaart om nieuwkomers wegwijs te maken in Gent

240860 nieuwkomers,%20leerlingen,%20infopunt ff3551 large 1490279169

De leerlingen van het 4de jaar Elektro Technieken van het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius (HTISA) in Gent hebben op eigen initiatief een welkomstpakket voor jonge nieuwkomers ontwikkeld. Ze willen op die manier hun leeftijdsgenoten op weg helpen in Gent. De leerlingen bouwden, met ondersteuning van de leerlingen Lassen en de leerlingen Mechanica van het CDO De Rotonde ook een mobiel infopunt met een levensgrote en interactieve stadskaart.

Hoe brengen jongeren hun tijd door na school? Waar kunnen ze sporten? Waar kunnen ze noodzakelijke informatie verkrijgen? Wat zijn leuke plekjes om iets te eten, te drinken of rond te hangen? En welke interessante musea of bioscopen zijn er in Gent? Dit zijn geen evidente vragen voor jonge nieuwkomers in Gent.

Favoriete plekken

De leerlingen van het Hoger Technisch Instituut in Gent brachten hun favoriete plekken in kaart. Ze vroegen aan leeftijdsgenoten uit het Stedelijk Opvanginitiatief voor Asielzoekers waar zij nood aan hebben en wat hun favoriete plekken waren. In overleg met de Jeugddienst voegden ze een aantal extra plaatsen toe waar ze informatie kunnen krijgen.

'Ik ben vooral blij dat we iets extra kunnen doen voor de nieuwkomers. Het voelt goed om anderen te kunnen helpen en nieuwkomers op die manier echt welkom te heten. Door dit project hebben we zelf ook al veel bijgeleerd over zaken die we later kunnen gebruiken op de werkvloer, zoals samen overleggen en belangrijke telefoons plegen.'

Köse Burak, leerling 4de jaar Elektro Technieken

'Bij het begin van het project waren de leerlingen aarzelend en overweldigd, maar gaandeweg zagen we ze groeien en namen ze het project in handen. De leerlingen ontdekten hun talenten en zetten die volop in om hun opdracht te realiseren. Hartverwarmend om te zien!'

Heleen Rijckaert, leerkracht Nederlands

'Als stad willen we echt luisteren naar de stem van kinderen en jongeren. Wie beter dan zijzelf kunnen jonge nieuwkomers de weg tonen? Wat is de place to be om rustig te chillen? Waar kan je gratis op wifi? Waar ontmoet je andere muziekliefhebbers? Ze weten er het antwoord op, laat het hen vertellen.' 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

(foto's van de leerlingen van het 4de jaar Elektro Technieken)

Mobiel infopunt aan de Zuid

Om hun actie bekend te maken bouwden de leerlingen zelf een mobiel infopunt. Via een interactieve kaart kan iedereen de verschillende plaatsen in kaart brengen of de favoriete routes van de leerlingen volgen.

Gentenaars kunnen ook hun solidariteit uitdrukken voor nieuwkomers door hun handtekening te plaatsen op het infopunt en zo op hun beurt de nieuwkomers welkom te heten in Gent.

Het mobiel infopunt is een mooi staaltje van samenwerking. De leerlingen uit de richting Mechanica en de leerlingen uit de richting Lassen van het CDO de Rotonde (Centrum voor Deeltijds Onderwijs) hebben de metalen constructie ontworpen en het infopunt opgebouwd. De leerlingen uit de richting elektriciteit van het HTI Sint-Antonius hebben de interactieve kaart ontworpen en zorgden voor de nodige elektriciteitswerken en verlichting. Tot slot creëerden de leerlingen van de opleiding Beeldende Kunst van Luca School of Arts een beeldhouwwerk voor het infopunt.

Het mobiele infopunt staat tijdelijk opgesteld aan het Woodrow Wilsonplein van vrijdag 24 maart tot en met maandag 17 april. Het infopunt is elke dag open.

Ontmoetingsplek

Aan de hand van foto’s en getuigenissen vertelt het infopunt ook het verhaal van mensen op de vlucht. De buitenkant van het infopunt is versierd met het woord 'welkom' in verschillende talen. De leerlingen werden hiervoor ondersteund door AMSAB-ISG, het Instituut voor Sociale Geschiedenis.

'Dat het initiatief voor het welkomstpakket van Gentse jongeren zelf komt is hartverwarmend. Heel veel Gentenaars toonden zich de laatste maanden solidair met vluchtelingen en nieuwkomers en engageerden zich persoonlijk. Die persoonlijke band is voor veel mensen net wat ze nodig hebben om opnieuw hun plek in de maatschappij te vinden.'

Resul Tapmaz, schepen van Gelijke kansen

Over dit project

Dit project is een samenwerking tussen de leerlingen van het Hoger Instituut Sint-Antonius en het CDO de Rotonde, studenten van LUCA school arts, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Jeugddienst en de Integratiedienst van de Stad Gent.

Het HTI Sint-Antonius is een school voor technisch onderwijs, beroepsonderwijs, OKAN en deeltijds onderwijs (De Rotonde) in de Gentse binnenstad. De leerlingen hebben er zeer diverse achtergronden.

Dit project kadert in het project J1000. De Stad Gent heeft de ambitie dat bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt rekening gehouden wordt met de stem van kinderen en jongeren. J1000 is een grootschalig inspraaktraject van de Jeugddienst Gent waarbij we 1000 kinderen en jongeren willen betrekken bij de realisatie van het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad. Hierbij hebben we aandacht voor het betrekken van kwetsbare kinderen en jongeren en diverse doelgroepen.

De Dienst Welzijn en Gelijke kansen ondersteunde dit project financieel met een projectsubsidie voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of activiteiten.

Het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis stond de leerlingen met raad en daad bij vanuit hun sociaalhistorische invalshoek.

Praktische informatie

Het mobiele infopunt is doorlopend open van vrijdag 24 maart tot en met maandag 17 april. Er wordt ook een gedrukte versie van de kaart verspreid via de Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), de GentinfoPunten, het loket Migratie van de Stad Gent, de Stadswinkel en de Jeugddienst.

Informatie

 • Thijs Mackelberg, gelijke onderwijskansen coördinator HTISA, gsm 0485 52 84 03
 • Lien Snoeck, consulent inspraak en participatie, gsm 0485 53 12 93, lien.snoeck@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Mevrouw Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square resul

  De heer Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

 • Medium square 20160614 av schepen coddens

  De heer Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58,
  e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.