Vergunningenbeleid vereenvoudigd: geen opdeling meer van autovrij gebied 1

leverancier Veldstraat - jerroen willems.jpg
  • jpg

De voorbije maanden werd het gebruik van de vergunningen voor de autovrije gebieden nauwlettend opgevolgd. Vooral de toegangsregeling voor autovrij gebied 1 bleek complex. Ook het Burgerkabinet vroeg in zijn eerste bijeenkomst een vereenvoudiging van het vergunningenbeleid. Het college schrapt daarom de opsplitsing van autovrij gebied 1 in vier deelgebieden vanaf 1 juli 2017.

Autovrij gebied 1: geen verplichte toegangspoorten meer

Autovrij gebied 1 is voortaan niet meer onderverdeeld in 4 deelgebieden. Wie een vergunning heeft of aanvraagt voor autovrij gebied 1 mag voortaan via alle 'toegangspoorten' dat gebied inrijden. Men kiest dus gewoon elke toegelaten invalsweg die het meest geschikt is om de bestemming te bereiken. Elke vergunning die geldig is voor deelgebieden 1A, 1B, 1C of 1D geeft vanaf 1 juli automatisch toegang tot heel autovrij gebied 1.

 

Deze aanpassing heeft geen invloed op de toegangsregeling voor de andere autovrije gebieden. Wie in autovrij gebied 2, 3, 4 of 5 moet zijn, heeft daarvoor nog altijd een aparte vergunning nodig. Via de Burgstraat kan men autovrij gebied 1 nog altijd niet binnen rijden. Ook aan de andere knippen verandert er niets. Uiteraard dient men overal de verkeersborden en voorgeschreven rijrichtingen te respecteren.

Vergunning ‘uitvoeren van werken’ automatisch verlengd

Een vergunning voor het autovrij gebied in de categorie ‘uitvoeren van werken’ is maximaal 6 maanden geldig. Om te vermijden dat vergunninghouders die voor langere tijd een vergunning nodig hebben opnieuw een aanvraag moeten indienen, wordt die vergunning voor het autovrij gebied voortaan eenmalig automatisch verlengd. De verlenging geldt voor 6 maanden vanaf het moment van de vervaldatum. Tegen februari 2018 evalueert het Mobiliteitsbedrijf deze maatregel.

Vergunningen tijdens de Gentse Feesten

Tijdens de Gentse Feesten zijn de loketten van het Mobiliteitsbedrijf gesloten. In de week vóór de Gentse Feesten zijn de loketten open op woensdag 12 juli (van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur) en op vrijdag 14 juli (van 9 tot 12.30 uur). Aanvragen die tijdens de feesten worden ingediend, worden vanaf maandag 24 juli verwerkt. Wie binnenkort een parkeervergunning of een vergunning voor het autovrij gebied nodig heeft, dient die dus tijdig aan te vragen.

Informatie

  • Ann Plas, kabinet Schepen Filip Watteeuw, Mobiliteit en Openbare Werken, gsm 0479 99 77 10, e-mail: Ann.Plas@stad.gent

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL