Voorstelling buurtontmoetingsplaats 'Kaffie is Kaffie' in Gentbrugge

234813 buurtcentrum%20gentbrugge 590e3c large 1485267405

Vanaf september gaat in Buurtcentrum De Vaart in Gentbrugge koffiehuis Kaffie is Kaffie van start. In de aanloop naar die officiële opening organiseert Kaffie is Kaffie in juli en augustus enkele activiteiten om de buurtbewoners alvast de kans te geven om de werking van de buurtontmoetingsplaats te leren kennen.

Buurtbeheer

Buurtbeheer betekent dat buurtbewoners, bewonersgroepen en lokale verenigingen voor hun open activiteiten en werking tijdelijk of permanent beschikking krijgen over een (deel van een) stedelijk gebouw. Op die manier verlaagt de drempel voor buurtbewoners en bruist het buurtcentrum op alle momenten van de week. De Stad engageert zo ook partners om samen met de buurtwerkers initiatieven op te zetten voor de buurt. En dat maakt het gevoel van een buurtcentrum vóór maar ook dóór de buurt sterker.

In het voorjaar lanceerde de Stad Gent een oproep en ging op zoek naar een partnerorganisatie om in polyvalente zaal ‘De Vaart’ van Buurtcentrum Gentbrugge een buurtontmoetingsplaats uit te bouwen. De uitdaging: een toegankelijk en gevarieerd aanbod van open ontmoeting, buurtactiviteiten en -initiatieven ontwikkelen dat naadloos op de andere gebruikers van het gebouw afgestemd is. In het buurtcentrum huizen momenteel het Buurtwerk Gentbrugge en het Inloophuis Dementie. Ook bewonersgroepen maken deel uit van de vaste gebruikers van het buurtcentrum. Een selectiecommissie van buurtbewoners, bewonersgroepen en Buurtwerk Gentbrugge rangschikte de voorstellen en adviseerde om Kaffie is Kaffie vzw als partnerorganisatie aan te duiden.

'De Stad zet hiermee een nieuwe stap in de richting naar meer en sterker buurtbeheer in buurtvoorzieningen. Eerder dit jaar werden in drie buurtcentra – Rabot, Sluizeken en Macharius – buurtsecretariaten geopend, waar bewonersgroepen en verenigingen elke weekdag van ’s morgens tot ’s avonds gratis gebruik van kunnen maken. Dat bewonersgroepen en lokale verenigingen zelf verantwoordelijkheid nemen binnen het buurtcentrum en in sterke mate het aanbod bepalen, is een goede evolutie.'

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

Kaffie is Kaffie

Kaffie is Kaffie is een vzw die een koffiehuis wil uitbouwen in Buurtcentrum Gentbrugge. ‘Koffie’ is hierbij de lijm om een mix van bewoners van Gentbrugge samen te brengen in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer. Kaffie is Kaffie wil een warme thuis zijn waar ontmoeting centraal staat. Elke Gentbruggenaar kan er terecht, met bijzondere aandacht voor mensen uit kwetsbare groepen. Zo ontstaan ontmoetingen tussen mensen die elkaar vanuit hun anders-zijn waarderen, respecteren en verbinden.

Daarnaast wil het koffiehuis een kleine sociale werkplek zijn voor mensen met een beperking. Bezoekers worden ontvangen door een buitengewoon team dat elke dag mee instaat voor de bediening en voor het bereiden van kwalitatieve gerechten.

Vakantieaanbod

Vanaf dinsdag 5 september 2017 opent Kaffie is Kaffie officieel de deuren. De eerste week wordt feestelijk afgesloten op vrijdag 8 september met activiteiten in en rond Buurtcentrum Gentbrugge. Tot zolang vinden in juli en augustus een aantal activiteiten plaats om mensen de kans te geven de werking van Kaffie is Kaffie te leren kennen. Een bingonamiddag, het eenzame-sokken-buro voor kinderen, kaffiepret met muzikaal entertainment voor mensen met of zonder beperking, een buurtbrunch op zondag, de grote K=K quiz, tapas-de-wereld-rond, ... redenen genoeg voor buurtbewoners om eens binnen te stappen in de vernieuwde buurtzaal.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square resul

    De heer Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.