Zomerwerking Brede School sluit eerste editie af op 25 augustus 2017

256605 21015978 1281279111975912 2661671231071183446 o 054f8c large 1503496742

Deze zomer organiseerde Brede School, onderdeel van Onderwijscentrum Gent, voor het eerst zomerkampjes voor lagereschoolkinderen. Op 25 augustus 2017 zwaaien de monitoren de kinderen uit.

Brede School organiseerde dit jaar zeven zomerkampen van telkens een week, op scholen in verschillende Brede School-wijken: Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekenswijk, Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Nieuw Gent en Sluizeken-Tolhuis-Ham.

In de voormiddag werkte vzw Roeland met spelletjes rond taalstimulering, de namiddag stond, in samenwerking met diverse (wijk)partners, in het teken van cultuur, sport (een samenwerking met team Buurtsport van de Sportdienst) en spel.

Er waren gemiddeld 25 inschrijvingen per locatie, meteen goed voor een totaal van 175 unieke kinderen.

Taalvaardigheid stimuleren en kennismaken met sport, spel en cultuur.

Met de zomerwerking van Brede School wil Onderwijscentrum Gent de Nederlandse taal op een speelse manier en met respect voor de thuistaal stimuleren, en daarnaast de kinderen laten kennismaken met sport, spel en cultuur.

'Tijdens de zomervakantie zijn er veel activiteiten, maar voor sommige kinderen en hun ouders blijft de drempel hoog. Met deze kampjes zetten we in op taalstimulering in combinatie met allerlei activiteiten. De kinderen knutselden, leerden fietsen en zetten het op een dansen. De drempel houden we laag door de zomerkampjes op school te organiseren. De inschrijvingen gebeurden via de brugfiguren en partners in de wijken.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten

De doelstelling past in de ambitie van het Gentse onderwijsbeleid om samen met alle Gentse scholen het aantal vroegtijdige schoolverlaters tegen 2020 met een kwart terug te dringen. Met het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten en de campagne Operatie Geslaagd bundelt de Stad Gent de krachten.

Een van de ambities van het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten bestaat erin 'nog meer gerichte inspanningen te doen om de Nederlandse taalvaardigheid bij anderstaligen vanuit hun meertaligheid maximaal te ontwikkelen'. Daarbij is uiteraard ook aandacht nodig voor kinderen uit de basisschool. Met het initiatief van de zomerwerking komen het Gentse onderwijsbeleid, Onderwijscentrum Gent en hun partners aan deze ambitie tegemoet.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.