IKOOK: Het recept naar werk

256258 ml0e0155 c610ec large 1503322691

Met subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen start Dienstenbedrijf Sociale Economie (DSE) met een nieuw project: 'IKOOK: Het recept naar werk'. Met het project wil het DSE werkgevers tonen dat ook werkzoekenden die niet over het perfecte cv beschikken, toch een belangrijke meerwaarde hebben en veel in hun mars hebben. Langs de andere kant leert IKOOK welke trends bestaan in de horeca. Op die manier is de opleiding nog beter afgestemd op de verwachtingen en behoeften van het werkveld. Er nemen zo’n tiental privépartners deel aan het project.

Toonmomenten en werkbezoeken

IKOOK organiseert drie toonmomenten waar een tiental privépartners worden uitgenodigd op de opleidingsvloer. Restauranthouders, traiteurs en grootkeukenhouders kunnen met eigen ogen de opleiding zien en kennismaken met de cursisten. De horecapartners langs hun kant nodigen dan weer IKOOK uit om een kijkje te komen nemen in hun keukens, tijdens een aantal werkbezoeken. De technisch instructeurs van IKOOK leren daarbij de verwachtingen uit de privésector beter kennen.

De partners die deelnemen aan dit project zijn de Feestarchitect, Uitzendgastronomie, ’t Kelderke, Wunderbar, Clochard De Luxe en de grootkeukens van Sodexo, Makro, Compass-Group, UZ Gent en AZ Maria Middelares.

'Door horecabedrijven kennis te laten maken met sociale economie creëren we nieuwe kansen op tewerkstelling. Door werkzoekenden een intensieve opleiding te geven, stomen we hen klaar voor deze sector.'

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter

Subsidies door provincie Oost-Vlaanderen

'IKOOK: Het recept naar werk' wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Oost-Vlaanderen. De provincie steunt het project voor een bedrag van 20.000 euro.

'De horeca zoekt voortdurend naar flexibel inzetbaar en competent personeel. Met dit project geven we mensen een opstap naar werk en bieden we de sector gekwalificeerd personeel aan. Een win-win voor iedereen dus.'

Geert Versnick, deputé provincie Oost-Vlaanderen

IKOOK onder de koepel van Dienstenbedrijf Sociale Economie

‘IKOOK’ biedt drie opleidingstrajecten aan voor werkzoekenden: keukenmedewerker, hulpkok en/of zaalmedewerker. Mensen met een uitkering volgen dat traject om later makkelijker werk te vinden in de horeca. IKOOK heeft zelf een aantal werkvloeren waar de cursisten de job al doende leren, zoals in de sociale restaurants De Knoop en Nieuw Gent en twee personeelsrestaurants van de Stad Gent en het OCMW Gent. Daarnaast verzorgen ze ook cateringopdrachten voor de Stad Gent, het OCMW Gent, particulieren en bedrijven.

De opleiding IKOOK is een deelwerking van het Dienstenbedrijf Sociale Economie. De Stad Gent en het OCMW Gent bundelen sinds 2016 de inspanningen op het vlak van sociale tewerkstelling in het Dienstenbedrijf Sociale Economie. Via die weg krijgen mensen die moeilijk werk vinden een job voor een periode van een tot vijf jaar. Gedurende die periode worden ze intensief opgeleid door technische medewerkers van het Dienstenbedrijf.

In samenwerking met

Informatie

Bevoegd

  • Medium square de heer rudy coddens  ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid  werk   armoedebestrijding en openbaar groen

    De heer Rudy Coddens

    OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Voor de provincie Oost-Vlaanderen:

De heer Geert Versnick, deputé Provincie Oost-Vlaanderen, bevoegd voor Buitenlandse betrekkingen en Europese projecten, Economie en POM, Ruimtelijke planning, ICT en eGov, Juridische aangelegenheden, tel. 09 267 82 43, e-mail geert.versnick@oost-vlaanderen.be

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.