Koningin Maria-Hendrikaplein voortaan pak veiliger voor voetgangers en fietsers

257752 img 8401 d8384a large 1504706828

De Stad Gent heeft op het Koningin Maria-Hendrikaplein enkele maatregelen uitgevoerd om de loop- en fietslijnen een stuk veiliger en leesbaarder te maken. De veiligheid van de vele duizenden verkeersgebruikers in de stationsbuurt is een belangrijk aandachtspunt van de projectpartners van het Project Gent Sint-Pieters, die samen deze maatregelen uitwerkten.

Uniforme schildering en meer pijlen

De oversteekplaatsen waarbij voetgangers de tram moeten kruisen, zijn geschilderd volgens de nieuwste Vlaamse normen. Een onderbroken zebrapad met een grondschildering met TRAM op en aangepaste borden moeten voetgangers waarschuwen dat de tram altijd voorrang heeft.

Op verschillende plaatsen op het plein duiden pijlen en fietssymbolen op de grond de fietsroute aan. Dat verhoogt de leesbaarheid van het ingewikkelde plein, waar verschillende straten op uitkomen en waar voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en in mindere mate de auto’s de ruimte moeten delen.

 

Nieuwe aanrijroute naar overdekte fietsenparking

Tot voor kort moesten fietsers die van de Burggravenlaan kwamen, rond het Koningin Maria-Hendrikaplein rijden om de overdekte fietsenstalling te bereiken. Nu is er voor het station een doorsteek voorzien waardoor de fietsers het auto-, bus- en tramverkeer minimaal moeten kruisen. Ze dienen evenwel voorzichtig te blijven in de zone voor het station, waar tijdens de spits duizenden voetgangers tussen het station en het plein wandelen. De zone is dan ook als woonerf ingericht.

Nieuwe rijroute aan de ventweg

Komende van de Koning Albertlaan richting Koningin Fabiolalaan is het tweerichtingsfietspad vervangen door een enkelrichtingsfietspad richting K. Fabiolalaan. De fietsers die uit de tegenovergestelde richting komen, nemen de (autoluwe) baan tussen de inrit van de Kiss&Ride en de tram- en busbaan. Dat leidt tot een logischere fietsroute en meer ruimte voor de fietsers.

Wat er al was en wat nog moet komen

Een aantal maatregelen werden al eerder uitgevoerd:
 • Een verhoging van het aantal fietsparkeerplaatsen van 7.600 naar 10.500, vooral door de plaatsing van etagerekken en de aanleg van een nieuwe fietsenparking achter het VAC Virginie Loveling. In de toekomst groeit dat aantal nog tot 13.500 fietsparkeerplaatsen.
 • Een betere handhaving van het fietsparkeren, waarbij fietsen die hinderlijk zijn geparkeerd worden verplaatst en fietsen die langer dan drie weken blijven staan (weesfietsen) worden weggehaald
 • De taxizone werd verplaatst naar de verdieping -1
Verder staat nog op de planning:
 • Om nog meer duidelijkheid te scheppen komt er volgend jaar een rotonde aan de hoek van de K. Albertlaan, de Meersstraat en het K. Maria-Hendrikaplein. De rotonde wordt volgende zomer aangelegd, na de werken aan de tramsporen.
 • De zone van de NMBS voor het station (oude taxizone) wordt nog heringericht en afgesloten met slagbomen, zodat alleen dienstvoertuigen van de NMBS of Infrabel daar kunnen parkeren. Ook laden en lossen voor het station kan daardoor op een veiligere manier gebeuren.
In samenwerking met  

Informatie

 • Hannelore Bonami, Pers, kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw, gsm 0475 89 18 41, e-mail hannelore.bonami@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square watteeuw

  De heer Filip Watteeuw

  Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.