236870 perssalon ff28f5 large 1487235479

U bent uitgenodigd voor het perssalon van vrijdag 27 oktober 2017 om 11 uur in het Oostenrijks salon van het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Toelichtingen

Aanwezig

  • De heer Daniel Termont, burgemeester
  • De heer Mathias De Clercq, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen
  • De heer Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Niet aanwezig, telefonisch beschikbaar

  • De heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie
  • Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid
  • De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

Niet aanwezig, niet beschikbaar

  • Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
  • Mevrouw Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging
  • De heer Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Met vriendelijke groeten

Thomas Lecompte

Directeur Dienst Communicatie

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.