Hondenteam Politie Gent organiseert demo voor vijfde verjaardag

262836 politiehond df59e0 large 1509362284

Ongeveer vijf jaar geleden werd het Hondenteam binnen Politie Gent uitgebreid van een duo naar zeven duo’s. Zij zetten zich in voor patrouilles, acties en ordediensten en voeren ook vaak kleine opdrachten uit. De voorbije vijf jaar heeft het Hondenteam meermaals zijn meerwaarde bewezen voor het korps. Een goede reden voor Politie Gent om het Hondenteam in de kijker te zetten, tijdens een demo op dinsdag 31 oktober 2017.

Vijf jaar Hondenteam

Nadat Gent een van de eerste politiekorpsen in België met een hondenbrigade was, werd het team, door verschuivingen in prioriteiten en middelen, voorheen herleid tot slechts een duo (geleider + hond). Bij de doorlichting van Politie Gent in 2010 werd echter snel duidelijk dat een stedelijke omgeving als Gent behoefte had aan een volwaardig Hondenteam. Ruim vijf jaar geleden werd het Hondenteam binnen de Politiezone Gent daarom nieuw leven ingeblazen: in 2012 voegden zes duo’s zich bij het team.

Het team bestaat momenteel nog steeds uit zeven duo’s en een teamleider, maar het is de bedoeling om dit in te toekomst uit te breiden naar tien duo’s en een teamleider.

Meerwaarde van een hondenteam binnen Politie Gent?

Patrouilleren in de prioritaire wijken

Een van de hoofdtaken van het Hondenteam is patrouilleren in de prioritaire wijken/buurten van de stad (Brugse Poort, Dampoort, Nieuw Gent, Ledeberg, Muide, Rabot en Sluizeken). Het team zorgt daar voor een verhoogde politionele zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en waakzaamheid. Daarnaast doen de duo's mee aan politionele acties in overlast- en risicobuurten (met grote volkstoeloop) zoals de Zuidsite en de Overpoortbuurt. Voor deze opdrachten werkt het Hondenteam vaak samen met het Overlastteam.

Het Hondenteam treedt repressief op naar alle vormen van overlast (verkeersinbreuken, inbreuken tegen bestaande politieverordeningen, GAS-boetes, enzovoort). Maar de aanwezigheid van een politiehond werkt tijdens deze opdrachten toch vooral preventief en ontradend.

Ondersteuning van de collega’s van de Interventiedienst

Het team biedt ondersteuning aan collega’s van de Interventiedienst wanneer zij worden uitgestuurd voor gewelddelicten of voor tussenkomsten die een publieke toestroom veroorzaken. De tussenkomst van het Hondenteam garandeert daarbij een onmiddellijke bescherming van de collega’s, maar creëert ook een sfeer van rust en vertrouwen.

De gemoederen bedaren bij wedstrijden en massabijeenkomsten

Ook bij voetbalwedstrijden, massabijeenkomsten (betogingen, in de uitgaansbuurt, enzovoort) en andere ordediensten volstaat de aanwezigheid van een aantal politiehonden vaak om de gemoederen te bedaren.

Opsporen van drugs: dual purpose-honden

Patrouillehonden met een uitzonderlijke zoekdrift kunnen bijkomend opgeleid worden tot zogenaamde ‘dual purpose’-honden. Zij zijn naast patrouillehond ook drugshond. Momenteel beschikt het Hondenteam over een dual purpose-hond. Twee andere hondengeleiders starten binnenkort ook de opleiding. De ‘dual-purpose’-honden maken dat Politie Gent zelf kan instaan voor het opsporen van drugs bij interventies en acties. Dat verhoogt de efficiëntie en spaart tijd uit. Zo vormt het Hondenteam ook een belangrijke partner voor het Team Drugs van de Lokale Recherchedienst bij huiszoekingen of het doorzoeken van voertuigen op zoek naar drugs.

Andere ondersteuningsopdrachten

Het Hondenteam treedt ook op in een aantal ondersteuningsopdrachten waarbij een of meerdere duo’s een absolute meerwaarde betekenen. Dat is onder andere het geval bij interventies waarbij geweten is dat een gevaarlijk persoon een hond in huis heeft, het verlenen van bijstand bij uitzettingen en versterkte huiszoekingen, het participeren aan roadblocks, het uitvoeren van speuropdrachten bij verdwijningen en inbraken waarbij vermoed wordt dat de dader(s) nog in de buurt is (zijn).

Inzet

Het team heeft sinds april 2017 een nieuwe teamleider, HINP Michael Brinkmann. Tijdens de voorbije zes maanden werd het Hondenteam ingezet tijdens 31 ordediensten, negen demo’s en negen acties.

Praktisch: demo

Om de vijfde verjaardag van het Hondenteam te vieren organiseert de Gentse politie een demo voor het publiek, op de nieuwe terreinen van de hondenschool ‘Bassebeek’ (tussen hockeyclub Gantoise en restaurant Ô Gand op de Noorderlaan aan de Watersportbaan). De demo vindt plaats op dinsdag 31 oktober 2017 om 13 uur. Om 14 uur zal de demo nogmaals herhaald worden.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.