Gentse strooidiensten gaan goed voorbereid de winter in

262946 preview dsc 0205 24a9c8 large 1509447850

Begin deze week gingen de temperaturen voor het eerst onder nul. Een echte winterprik zit er niet meteen aan te komen, maar toch staan de strooiwagens in Gent al opgesteld, zijn de zout- en pekelvoorraden aangevuld en werden de strooiroutes geactualiseerd. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Iedereen paraat

Voorspellen wanneer, hoe vaak en hoe hard de winter zal toeslaan, is koffiedik kijken. Maar dat er een winteroffensief komt, is bijna onvermijdelijk. Vanaf begin november staat de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen dan ook paraat om uit te rukken, mocht dat nodig zijn. Dat betekent dat:

  • er voldoende personeel is bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om de verschillende routes te strooien
  • de vrachtwagens, (fietspad)strooiers en tractoren een volledige onderhoudsbeurt kregen en klaar zijn om de baan op te gaan
  • er voldoende zout (600 ton) en pekel (60.000 liter) voorradig is
  • de strooiroutes geactualiseerd werden en raadpleegbaar zijn op de website van de Stad Gent met aparte kaarten voor fiets- en wegverkeer.

Prioritaire fietspaden en wegen eerst

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen streeft ernaar om tijdens een winterprik de prioritaire fietspaden steeds sneeuw- en ijsvrij te houden. Daartoe worden onder andere fietspadstrooiers ingezet voor het vegen en strooien van fietspaden op eigen bedding. Fietspaden die grenzen aan de rijweg worden meegestrooid met de rijweg zelf.

Daarnaast is er voorrang voor de prioritaire wegen. Dat zijn wegen waar openbaar vervoer (zowel trams als bussen) doorheen gaat. Er is ook extra aandacht voor bruggen, hellingen en de omgeving van ziekenhuizen en scholen. Wegen met beperkt autoverkeer, zoals verkavelingen, komen niet in deze prioritaire routes voor. Op gewestwegen zet het Agentschap Wegen en Verkeer zelf strooiers in, dus dat valt niet onder de bevoegdheid van de Stad Gent.

Ondanks alle inspanningen kan (sneeuw)gladheid niet overal vermeden worden. In winterse omstandigheden blijft dan ook steeds de nodige voorzichtigheid geboden.

Voetpad vrij houden

Belangrijke informatie voor elke Gentenaar: het is wettelijk verplicht om de stoep voor de deur over een breedte van 1 meter sneeuw- en ijzelvrij te houden. Op die manier draagt iedereen bij tot een veilige omgeving tijdens winterse omstandigheden. Verse sneeuw kan gemakkelijk verwijderd worden met een sneeuwschep en een borstel, vastgevroren plekjes gaat men te lijf met strooizout.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square watteeuw

    De heer Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.