Project 'Onbeperkt Mediawijs' vormt mediacoaches met een verstandelijke beperking

265606 shootmediawijscrop 6%20 %20bijgesneden 8398f4 large 1511772416

Op 5 december 2017 hebben de duo’s die de allereerste opleiding van 'Mediacoach voor Duo’s' hebben afgerond, hun getuigschrift ontvangen. Elk duo bestaat uit een persoon met een beperking en een ondersteuner. Samen volgden zij zowel een afzonderlijk als een gezamenlijk vormingstraject rond digitale thema’s zoals 'wat is mediawijsheid?', 'online identiteit', 'sociale mediawijsheid', 'online relaties en seksualiteit', 'reclamewijsheid' en 'gaming'.

Een vlog voor medeleerlingen over privacy-instellingen op Facebook, digitale namiddagen voor de medebewoners over het gebruik van tablets, een gesloten Facebook-groep voor de leefgroep, individuele lessen over online privacy en wachtwoorden voor de buren die ook inclusief wonen, enzovoort. Het zijn allemaal projecten die door Mediacoachduo’s werden uitgewerkt. De duo's kregen hiervoor lessen en coaching tijdens de opleiding 'Mediacoach voor duo’s', onderdeel van het e-inclusieproject 'Onbeperkt Mediawijs'.

Opleiding Mediacoach voor Duo's

Elk duo bestond uit:

  • een ondersteuner die digitale media wil inzetten in zijn/haar begeleidingswerk en zijn/haar enthousiasme aan collega’s en cliënten wil doorgeven
  • iemand met een verstandelijke beperking die een passie heeft voor digitale media en die andere mensen met een beperking hiermee wil helpen

 

De ondersteuners en mensen met een beperking volgden zowel een afzonderlijk als een gezamenlijk vormingstraject. Daarnaast zette elk duo in de woon-, werk- of vrijetijdscontext van de persoon met een beperking een mediawijs project op. Ze werden daarbij gecoacht door Konekt en Digitaal.Talent@Gent. Het ultieme doel was om de mediawijze kennis, vaardigheden en attitudes van begeleiders, beleid en cliënten van de voorziening blijvend te verhogen en te stimuleren.

 

Online platform

Onbeperkt Mediawijs zet naast de opleiding ook in op een duurzaam online platform voor begeleiders uit de welzijnssector en mensen met een beperking. De website onbeperktmediawijs.be bevat handige tips&tricks, tools, artikels en media op maat rond mediawijsheid.

Zo vindt u er een inspirerend filmpje met de tien mediawijze rechten van personen met een verstandelijke beperking, gebaseerd op het VN-verdrag van personen met een handicap. Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op toegang tot digitale media. Recht op een eigen online identiteit. Recht op online ontmoetingen, vriendschappen en relaties. Recht op mediawijze ondersteuning, enzovoort. Om die rechten vlot in de praktijk om te zetten kunnen begeleiders ook gebruik maken van de verschillende hands-on lespakketten en tools die op de website verzameld werden.

'De digitale wereld is alomtegenwoordig en niet meer weg te denken in onze omgeving. We willen dan ook iedereen de kans geven om te proeven van deze wereld en ondersteunen om hiermee aan de slag te kunnen gaan.'

Martine De Regge, schepen voor ICT-beleid

Partners Onbeperkt Mediawijs

'Onbeperkt Mediawijs' is een samenwerking tussen Konekt en Digitaal.Talent@Gent en wordt mee ondersteund door Mediawijs, het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid en de Gent.

Digitaal.Talent@Gent is de e-inclusiewerking van d Stad Gent, het OCMW Gent en Digipolis Gent, die zich inzet om alle Gentenaren de kans te geven om hun digitale talenten te ontdekken of bij te werken. Gent is een voortrekker op het vlak van stedelijk e-inclusiebeleid in Europa. Samenwerking is de sleutel tot succes. Digitaal.Talent@Gent werkt samen met verenigingen, vzw's, bibliotheken, jeugdcentra, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, stads- en OCMW-diensten.

 

Konekt wil dat mensen met een beperking voluit kunnen leven in een inclusieve wereld. Daarom is dit project zo belangrijk. Want digitaal niet mee zijn is sociaal niet mee zijn. Digitale media bieden heel wat mogelijkheden tot zelfontplooiing en sociale contacten. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Ondersteuners spelen daarbij een cruciale rol.

 

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square martine12

    Mevrouw Martine De Regge

    Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.