Digitaal.Talent@Gent wint European Digital Skills Award in categorie 'Digital Skills for all'

265834 digitaal%20talent d0de52 original 1511779172

Digitaal.Talent@Gent is de winnaar van de European Digital Skills Award in de categorie 'Digital skills for all'. Mariya Gabriel, de Europese Commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, reikte de award op 7 december uit op de Digital Skills en Jobs Coalition conferentie in Brussel. De onderscheiding is een mooie bekroning en erkenning voor de inspanningen van Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis.

European Digital Skills Award

De Europese Commissie reikte de European Digital Skills Awards voor de tweede keer uit. Bedrijven en organisaties die in Europa projecten op touw zetten om de digitale vaardigheden te verhogen, konden zich kandidaat stellen. Er werden winnaars verkozen in vijf categorieën:

  1. Digitale vaardigheden voor iedereen (Digital skills for all)
  2. Digitale vaardigheden voor de beroepsbevolking (Digital skills for the labour force)
  3. Digitale vaardigheden voor ICT-professionals (Digital skills for the ICT professionals)
  4. Digitale vaardigheden in het onderwijs (Digital skills in education)
  5. Digitale vaardigheden voor meisjes en vrouwen (Digital skills for women and girls)

Uit de 240 ingediende projecten werd Digitaal.Talent@Gent door de Europese Commissie gekozen als winnaar in de categorie Digitale vaardigheden voor iedereen (Digital skills for all).

Digitaal.Talent@Gent - Elke Gentenaar kansen geven in de digitale wereld

Digitaal.Talent@Gent zet zich al meer dan tien jaar in om alle Gentenaars de kans te geven hun digitale talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

'Door de jaren heen is Digitaal.Talent@Gent uitgegroeid tot een breed programma, met sociale projecten die inzetten op een aanbod voor het algemene publiek en de begeleiding van verschillende kansengroepen. Zo krijgen senioren, kansarme jongeren, laagopgeleiden enzovoort via gerichte begeleiding en een hands-on aanpak, ook de kans om hun digitale vaardigheden te ontplooien.'

Martine De Regge, schepen bevoegd voor ICT-beleid

Gent is een voortrekker op het vlak van stedelijk e-inclusiebeleid in Europa. Samenwerking is daarbij de sleutel tot het succes: dankzij de medewerking van talrijke verenigingen, vzw's, bibliotheken, jeugdcentra, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, stads- en OCMW-diensten slaagt Digitaal.Talent@Gent erin een groot aantal mensen te bereiken. Digitaal.Talent@Gent wakkert hun digitaal potentieel aan via een permanent aanbod en verschillende doelgroepgerichte e-inclusieprojecten.

Digitaal Talent Punten, Digitale Uitleendienst en Digitale Week

Met een permanent aanbod probeert Digitaal.Talent@Gent alle burgers en Gentse organisaties continu te ondersteunen en te stimuleren bij de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden.

In de stad zijn meer dan 70 Digitaal Talent Punten opgezet voor mensen die thuis of op het werk geen toegang hebben tot een computer. Deze openbare computerruimten bieden de Gentenaar niet enkel gratis internettoegang, maar ook de mogelijkheid om zijn digitale vaardigheden te ontwikkelen tijdens begeleidingsmomenten of interactieve en praktische workshops. Gentse organisaties, diensten en scholen kunnen bovendien gratis hardware ontlenen via de Digitale Uitleendienst, van educatieve robots tot laptops en tablets.

Jaarlijks coördineert Digitaal.Talent@Gent een hele week van digitaal plezier en vorming in de stad Gent. De Digitale Doebeurs is het openingsevenement van die Digitale Week in Gent, het is een spectaculaire interactieve happening die fun en technologie perfect combineert. Tijdens de Digitale Week kan men overal in Gent workshops en lessen volgen of demonstraties bijwonen over digitale thema’s en evoluties.

E-inclusieprojecten

Digitaal.Talent@Gent heeft naast een aanbod voor het algemene publiek ook projecten die heel gericht inzetten op de begeleiding van groepen die minder kansen krijgen in de digitale maatschappij.

Zo breekt het project Onbeperkt Mediawijs een lans voor digitale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Voor het project Code City trekken dan weer een resem aan vrijwillige coaches van maart tot mei 2018 naar alle Gentse basisscholen om kinderen tussen negen en twaalf jaar te leren coderen tijdens een ‘CodeUur’. Coderen en ‘computational thinking’ zijn immers dé vaardigheden van de toekomst en van toekomstige werkkrachten.

Ook in Bibliotheek De Krook stimuleert Digitaal.Talent@Gent de ontwikkeling van die 21e-eeuwse digitale vaardigheden (STEM- of STEAM-vaardigheden). Kinderen, jongeren én volwassenen kunnen kennis maken met het ‘digitale maken’ door zelf aan de slag te gaan met digitale fabricage-technologieën zoals 3D-printers, lasercutters en programmeertools. Sinds kort kunnen jeugdwerkers er overigens de nieuwe en unieke opleiding volgen tot STEAM-begeleider om in hun jeugdwerk zelf kinderen en jongeren uit kansengroepen warm te maken voor STEAM-activiteiten.

Digitale vaardigheden voor iedereen betekent dat in Bibliotheek De Krook eveneens digitale beginners terecht kunnen voor begeleiding in het Digitaal Talent Punt of voor de Digicafé’s, Digistaties en cursussen om basis digitale vaardigheden te leren.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square martine12

    Mevrouw Martine De Regge

    Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.