De winnaars van de Samenlevingsprijs 2017 zijn bekend

266850 dsc08094 6deb84 large 1512486155

Op vrijdag 8 december 2017 vond de uitreiking plaats van de 'Samenlevingsprijs 2017'. De winnaars zijn: Rudi Van Landegem, Boekhandel Limerick, vzw Uilenspel en Moursy Al Haj. Allemaal hebben ze in hun categorie een bijzondere bijdrage geleverd aan het samenleven in Gent. Alle winnaars krijgen een uniek aandenken, een gepersonaliseerde trofee in de vorm van een lamp, als blijk van erkenning voor hun streven naar een 'warmere' samenleving.

Met de Samenlevingsprijs huldigt de Stad Gent elke twee jaar mensen en organisaties, die zich belangeloos inzetten voor het samenleven in de stad. Dit jaar worden voor het eerst prijzen uitgereikt in vier verschillende categorieën: individuen, bedrijven, socialprofitorganisaties en nieuwe Gentenaren.

Van 1 tot en met 20 oktober 2017 konden Gentenaars voor elke categorie stemmen. Ze hadden hierbij de keuze uit 12 genomineerden. In totaal hebben 943 Gentenaars gestemd op hun favoriet.

Vier winnaars

Met de stemmen van de Gentenaars en de quotering van een onafhankelijke jury, konden de winnaars per categorie worden bepaald. Deze mensen of organisaties bouwen elk in hun domein aan een betere, warme stad, met oog voor het welzijn, de gezondheid en gelijke kansen voor haar inwoners.

Categorie bedrijven: boekhandel Limerick

Boekhandel Limerick organiseert regelmatig boekvoorstellingen, auteurslezingen en literaire activiteiten met auteurs van verschillende oorsprong. De boekhandel is ook sfeergebiedmanager binnen de wijk Sint-Pieters en steunt het kerstfeest voor personen in armoede van het OCMW Gent door 100 boeken aan kinderen te schenken.

Categorie social profit: Uilenspel vzw

Uilenspel biedt buurtgerichte schoolse ondersteuning aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De Uilenspel-vrijwilligers, allen buurtbewoners, gaan 1 uur per week langs aan huis bij een gezin in hun buurt en begeleiden het kind en de ouders bij de schoolse context. Doordat vrijwilliger en gezin lange tijd samen op pad gaan, leren ze elkaar beter kennen en kan er een vertrouwensband ontstaan. Vanuit deze vertrouwensband kan de vrijwilliger het gezin ook mee op sleeptouw nemen naar buurtactiviteiten. Uilenspel is actief in de wijken Sint-Amandsberg/Dampoort, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Macharius-Heirnis, Brugse Poort en Muide.

Categorie individuen: Rudi Van Landeghem

Rudi helpt nieuwe Gentenaren bij onder meer het zoeken naar werk, administratie en integratie en doet vrijwilligerswerk bij verschillende Gentse organisaties. Rudi werkte een stappenplan uit voor het zoeken naar een woning in Gent, dat door hulpverleners en vrijwilligers als leidraad wordt gebruikt. Ook de Dienst Wonen van de Stad Gent gebruikt het plan om vrijwilligers op te leiden om mensen te helpen zoeken naar een woning.

Categorie Nieuwe Gentenaar: Moursy Al Haj

Moursy Al Haj is geboren in Syrië, ontvluchtte de oorlog en verblijft sinds 2011 in Gent. Hij is actief als vrijwilliger bij Gentse organisaties zoals het STAM en Vormingplus. Hij werkt bij In-Gent vzw en begeleidt nieuwkomers in hun zoektocht naar opleiding en werk.

'De sterkte van het sociaal weefsel staat of valt met het engagement van de Gentenaars zelf. De Stad Gent toont met de Samenlevingsprijs haar grote appreciatie voor de dagelijkse, vaak belangeloze inzet en aandacht van Gentenaars voor hun omgeving. De vier winnaars staan symbool voor de vele duizenden Gentenaars en Gentse organisaties en verenigingen die er dagelijks voor zorgen dat het in deze stad goed samenleven is.”

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

Een gepersonaliseerde trofee

266851 dsc08090 98d9ca original 1512486215

Als aandenken en blijk van erkenning ontvangt elke winnaar een gepersonaliseerde eye catcher in de vorm van een lamp.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square resul

    De heer Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.