Lichtfestival 2018: toegankelijk voor iedereen

271049 banner lichtfestival 99ae3c large 1517318902

De Stad Gent doet heel wat inspanningen om evenementen toegankelijk te maken voor iedereen. Voor het eerst ontwikkelde de Stad Gent een toegankelijke route voor het Lichtfestival. Het Lichtfestival wordt zo toegankelijker voor iedereen: rolstoelgebruikers, ouders met een buggy of personen met een verminderde mobiliteit.

'Het Lichtfestival is er voor iedereen. Daarom hebben we deze keer extra ingezet op een toegankelijk festival, ook voor mensen die minder mobiel zijn. We hebben ervoor gezorgd dat het traject zo goed mogelijk berijdbaar is en er zijn ook alternatieve routes.' 

Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evemenenten

In samenwerking met de app On Wheels en de ervaringsdeskundigen van de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid heeft de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent de route geëvalueerd en alle info op kaart gezet. De ondergrond, hellingen of knelpunten: alles staat er op. U vindt er zelfs enkele alternatieve routes op terug, voor wanneer het traject over kasseien gaat. Daarnaast zijn een paar toegankelijke doorsteken voorzien voor wie de wandellus wil verkorten.

'Voor veel personen met een handicap staat verbeterde toegankelijkheid gelijk aan een grotere vrijheid en onafhankelijkheid. De Stad Gent blijft samen met haar partners inzetten op het ontsluiten van toegankelijkheidsinformatie en het voorzien van rolstoeltoegankelijke routes. Iedereen moet van de stadsfestivals kunnen genieten.'

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

In samenwerking met vzw On Wheels en de Klankbordgroep werden eerder ook al ‘rolroutes’ ontwikkeld voor toegankelijke Gentse Feesten, tijdens de Floraliën en voor toeristische wandelingen in de binnenstad. Bezoekers die opmerkingen willen doorgeven of vragen hebben, kunnen steeds terecht bij de toegankelijkheidsambtenaar via toegankelijkheid@stad.gent.

App On Wheels

On Wheels vzw brengt de toegankelijkheid van steden voor rolstoelgebruikers in kaart door middel van een applicatie. Via de app, ontwikkeld in 2015 met de steun van de Stad Gent, kunnen rolstoelgebruikers zien welke winkels, horecazaken, parkeerplaatsen, sanitair, bezienswaardigheden, enzovoort, voor hen toegankelijk zijn.

Klankbordgroep Integrale toegankelijkheid

De klankbordgroep is een groep ervaringsdeskundigen en personen met een beperking die de werking van de toegankelijkheidsambtenaar ondersteunen, door middel van screenings, kennisdeling, tips, enzovoort.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square resul

    De heer Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

  • Medium square storms

    Mevrouw Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.