Gent opent helpdesk in de strijd tegen genitale mutilatie

273627 gams 2cf8d2 large 1519823889

Op vraag van de Stad Gent zal GAMS vzw personen die te maken (kunnen) krijgen met vrouwelijke genitale verminking sensibiliseren en informeren. Daarnaast stelt GAMS haar expertise ter beschikking van het Gentse middenveld. Op dinsdag 6 maart 2018 werd de nieuwe werking voorgesteld.

Spreekuur en expertise-uitwisseling

Twee maal per maand wordt een inloopspreekuur georganiseerd bij De Sloep vzw, gelegen aan Dok Noord. De Stad Gent sloot daarover een overeenkomst af met GAMS vzw (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines). De eerste en de derde maandag van de maand kunnen mensen die op een of andere manier geconfronteerd worden met de problematiek er terecht voor onthaal, doorverwijzing naar de gepaste instanties of individuele begeleiding. GAMS zal daarnaast vormingen en infomomenten voor professionals aanbieden om zo aan deskundigheidsbevordering te doen en meer samenwerking rond het thema te creëren.

'Recent onderzoek toont aan dat in België 17.273 vrouwen wonen, die zeer waarschijnlijk besnijdenis hebben ondergaan. Een verdrievoudiging tegenover 2007, als gevolg van de toegenomen migratie uit landen waar genitale mutilatie vandaag nog courant is. Bovendien lopen 8644 vrouwen en meisjes in België het risico besneden te worden. Er is daarom behoefte aan extra preventie. Met de opening van de nieuwe helpdesk in Gent wordt de dienstverlening van GAMS in Vlaanderen verankerd.'

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen en Gezondheid

De Stad Gent en GAMS organiseerden in november 2017 een eerste sensibiliseringssessie. In december 2017 vond een eerste tweedaagse vorming voor professionals plaats in het Vredeshuis. Een volgende tweedaagse vorming wordt voorzien op 19 en 20 april 2018. Vormingen op maat zijn mogelijk voor organisaties die dat wensen.

'Vanuit onze doelgroep en co-bemiddelaars kregen wij het signaal dat ook binnen de Gentse bevolking heel wat vragen leven omtrent vrouwelijke genitale verminking. Via onze werking in Gent willen we hier een antwoord op bieden.'

Jessica Tatout,  GAMS België

Aanvulling op aanwezige expertise

In Gent is al heel wat expertise aanwezig rond genitale mutilatie. Het International Centre for Reproductive Health (ICRH), de belangrijkste Belgische onderzoeksinstelling die zich bezig houdt met schadelijke culturele praktijken, is in Gent gevestigd en geeft geregeld hoorcolleges aan studenten vroedkunde, verpleegkunde en geneeskunde. De Vrouwenkliniek van het Universitair Ziekenhuis Gent is een van de twee Belgische referentiecentra voor de behandeling van vrouwelijke genitale verminking. Vrouwen vanaf 14 jaar kunnen er terecht voor medische en psychologische begeleiding, en behandeling van de gevolgen van genitale mutilatie.

Over GAMS vzw

GAMS België werd opgericht in 1996. De vereniging organiseert sensibiliseringsactiviteiten voor de betrokken gemeenschappen en informatiesessies en voorlichtingen voor professionelen. GAMS ondersteunt individuen die slachtoffer werden van genitale verminking door hen te begeleiden naar de gepaste diensten zoals gezondheidszorg of juridische hulp. Sinds 2009 organiseert het psychologische consultaties, zowel individueel als in groep. Ook preventie van genitale verminking bij intacte vrouwen en meisjes is een belangrijke doelstelling. Naast de hoofdzetel in Brussel telt GAMS een helpdesk in Namen en Luik. In Antwerpen is GAMS aanwezig via permanentie bij verschillende organisaties.

Informatie

  • Laurens Teerlinck, kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square resul

    De heer Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.