Renovatieproject 'Dampoort KnapT OP!' opnieuw van start

Dampoort Knapt op resultaat.JPG
  • JPG
Dampoort Knapt op resultaat.JPG

Na het succesvolle verhaal van 'Dampoort Knapt Op!' (2015), waarbij tien woningen van 'noodkopers' gerenoveerd werden, werd een vervolgproject opgestart. Begin juni 2017 kregen 1.800 bewoners een flyer in hun brievenbus. 62 gezinnen meldden zich aan. Hieruit werden negen eigenaars geselecteerd. Zij zullen het komende jaar 30.000 euro besteden aan de renovatie van hun woning. Op 27 februari 2018 ondertekenden de bewoners hun overeenkomst met de Stad en het OCMW Gent. Hiermee kunnen de renovatiewerken officieel van start gaan.

Noodkopers en -eigenaars

Niet iedereen die een woning bezit, zit er warmpjes in. Sommige Gentse gezinnen kopen uit noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning omdat ze op de huurmarkt geen betaalbare en degelijke woning vinden. Daarnaast is er een groep eigenaars die door omstandigheden (scheiding, ontslag, schulden, …) betalingsproblemen krijgen. Ook zij kunnen hun kwalitatief ondermaatse woning niet aanpassen aan de huidige woonnormen. Doordat deze noodeigenaars hun renovatiewerken niet kunnen prefinancieren, mislopen ze ook alle renovatiepremies.

Proefproject in 2015

In 2015 werd het proefproject ‘Dampoort knapT OP!’ in de Dampoortwijk gelanceerd. Het OCMW Gent stelde voor de renovatie van tien dergelijke woningen 300.000 euro ter beschikking. De partners van Community Land Trust (CLT) Gent vzw zorgden voor een intensieve sociale en technische begeleiding bij de verbouwingswerken. Bij de verkoop van hun woning moeten de zogenaamde noodeigenaars de tussenkomst terugbetalen aan het OCMW. Ook een deel van de eventuele meerwaarde gaat naar het OCMW. Op die manier kan dezelfde tussenkomst voor verschillende opeenvolgende gezinnen ingezet worden en wordt er bewust spaarzaam omgegaan met de beschikbare overheidsmiddelen. Het principe van 'subsidieretentie' wordt ontleend aan het Community Land Trust (CLT)-concept. Dit sociaal en innovatief woonconcept wil wonen toegankelijk en betaalbaar maken voor mensen met een laag inkomen.

Positieve resultaten

De verbouwingen zijn al enige tijd achter de rug. Het project behaalde resultaten om u tegen te zeggen. Dankzij de renovatiewerken werden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de woningen nagenoeg weggewerkt en daalde de gemiddelde EPC-waarde onder het Vlaamse gemiddelde. Zowel de woonkwaliteit als de energieprestatie van de woningen werd aanzienlijk verbeterd. Elke eigenaar werd ook maximaal begeleid bij het aanvragen van mogelijke premies wat een gemiddelde winst uit premies van 9.157 euro per gezin opleverde. Tenslotte slaagde het project erin om via outreachend werk en een proactieve rechtenbenadering de maatschappelijke posities van deze gezinnen te versterken.

Dampoort knapT OP! Deel 2

Dankzij deze positieve resultaten werd het project al snel opgepikt door andere steden en gemeenten. Verder wist het project ook de Gentse politiek te overtuigen. Rudy Coddens, schepen van armoedebestrijding, werk, seniorenbeleid en openbaar groen, Sven Taeldeman, schepen van wonen, stadsontwikkeling en ruimtelijke planning en Tine Heyse, schepen van milieu, klimaat, energie en noord-zuid sloegen de handen in elkaar. Begin 2017 investeerden zij in een vervolgproject ‘Dampoort knapT OP!’.

In overleg met de verschillende partners is gekozen om het project opnieuw te laten plaatsvinden in het bouwblok van enkele straten rondom het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg. Begin juni 2017 kregen 1.800 bewoners een flyer in hun brievenbus. 62 gezinnen meldden zich aan. Na een selectie op basis van het inkomen en de technische staat van de woning zijn negen eigenaars geselecteerd. Zij zullen het komende jaar 30.000 euro besteden aan de renovatie van hun woning.

Veiligheid, woonkwaliteit en energiebesparing staan centraal bij de keuze van de meest noodzakelijke renovatiewerken. Lekkende of niet-geïsoleerde daken, onveilige elektriciteit, centrale verwarming, een verouderde ketel en buitenschrijnwerk worden het meest aangepakt. De partners van CLT Gent vzw staan opnieuw in voor de begeleiding van de eigenaars. Domus mundi vzw voorziet de bouwtechnische begeleiding, terwijl vzw SIVI instaat voor de coördinatie van het project en de sociale begeleiding van de bewoners.

Op 27 februari 2018 ondertekenden de bewoners hun overeenkomst met de Stad Gent en het OCMW Gent. Hiermee kunnen de renovatiewerken officieel van start gaan.

Partners

Het project Dampoort KnapT OP wordt begeleid door een gebruikerscommissie die uit volgende organisaties bestaat: REGent vzw, SIVI vzw, OCMW Gent, Domus Mundi vzw, Stad Gent, Samenlevingsopbouw Gent vzw, VIBE vzw en de Bouwunie.

Het project Dampoort KnapT OP krijgt financiële steun van het OCMW Gent en de stad Gent.

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL