Dementievriendelijk Gent verspreidt folder over de eerste tekenen van dementie

274281 zorgpad%20dementie df7fbe large 1520424261

Op 9 maart 2018 wordt de aftrap gegeven voor een sensibiliseringscampagne rond dementie in Gent. De partners van Dementievriendelijk Gent verspreiden een handige folder met tien signalen die op dementie kunnen wijzen. Met als onderliggende boodschap: herkent u meerdere signalen, ga dan zo snel mogelijk naar uw huisarts.

Dementievriendelijk Gent groepeert het OCMW Gent, de Stad Gent en 26 partners zoals de Alzheimer Liga, het Expertisecentrum Dementie Paradox, onderwijsinstanties en diverse zorgactoren: ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, ziekenfondsen, huisartsen en apothekers. Zij willen personen met dementie een volwaardige plaats geven binnen de samenleving en het taboe rond dementie doorbreken.

Diagnose valt vaak te laat

'Een portefeuille in de koelkast leggen, niet meer op woorden kunnen komen, verdwalen in je eigen buurt. Het kan allemaal een teken van dementie zijn. Maar vaak ontdekken mensen pas laat dat ze dementie hebben. Zo krijgen ze niet op tijd de juiste zorg en ondersteuning.'

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid

De folder schetst op zeer aanschouwelijke wijze tien signalen die op dementie kunnen wijzen.

'De symptomen zijn echter voor iedereen anders. Deze eerste tekenen kunnen ook andere oorzaken hebben. De boodschap is: raadpleeg altijd en zo snel mogelijk uw huisarts.'

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid

Zo ruim mogelijke verspreiding

De folder wordt verspreid in zoveel mogelijk wachtkamers van huisartsen, in apotheken, in de Stadswinkel, de welzijnsbureaus, lokale dienstencentra en woonzorgcentra van het OCMW Gent, en bij de verschillende partners van Dementievriendelijk Gent. De folder kan ook gratis worden besteld via een e-mail naar communicatie.ouderenzorg@ocmw.gent.

Zorg- en welzijnspad dementie

De folder maakt deel uit van het project ‘Zorg- en welzijnspad dementie’. Het doel is een betere coördinatie van de zorg voor personen met dementie over de verschillende disciplines en instanties heen, vanaf het eerste vermoeden van dementie tot de uiteindelijke zorg.

Het pad beschrijft schematisch de verschillende trajecten die een patiënt kan afleggen. Het is bedoeld voor professionelen uit de zorgsector.

Gentenaars die de nodige zorg en ondersteuning rond dementie missen, kunnen dat melden aan els.berteloot@ocmw.gent.

Contactpunt Dementie

Wanneer de diagnose van dementie bevestigd wordt, wordt aan de huisartsen gevraagd om het Contactpunt Dementie op de hoogte te brengen. Dat contactpunt is onderdeel van het Dementieplan van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen.

Het zorgt ervoor dat professionele hulp- en zorgverleners op een laagdrempelige manier kunnen signaleren wanneer een persoon met dementie of diens mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen zorgen voor de nodige begeleiding.

Vanuit Gent werd tot nu toe nauwelijks naar het contactpunt, dat in 2015 gelanceerd werd, gebeld. Vandaar een warme oproep om dat voortaan altijd te doen.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square de heer rudy coddens  ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid  werk   armoedebestrijding en openbaar groen

    De heer Rudy Coddens

    OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.