1 jaar online attesten: 21.000 loketbezoeken uitgespaard

274575 loket%20burgerzaken 478c25 large 1520844661

Online attesten aanvragen was al langer mogelijk, en sinds halfweg januari 2017 komen de attesten dankzij de digitale handtekening ook meteen in je mailbox terecht. Sinds vorig jaar werden 21.177 documenten via die weg aangevraagd en afgeleverd.

Momenteel kunnen twaalf attesten en uittreksels online opgevraagd en ontvangen worden. Het gaat om attesten van woonst, uittreksels uit de huwelijksakten, geboorteakte en overlijdensakte. De populairste online attesten zijn het afschrift van de akte van geboorte, attest van samenstelling gezin en attest van woonst. Meer dan 50% van deze attesten werd vorig jaar meteen digitaal afgehandeld.

'Meer dan 21.000 mensen hoefden voor het aanvragen en ontvangen van deze documenten niet naar onze loketten te komen. Dat is al snel een half uur tijd dat ze uitspaarden om te besteden aan leukere zaken. Een mooi voorbeeld van een efficiënte dienstverlening die in de smaak valt. Zo werden vorig jaar meer dan 50% van alle geboorteaktes online afgehandeld en staat het percentage voor 2018 al op 60%.' 

Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken

'Naast de online attesten zetten we ook in om andere toepassingen te digitaliseren, zoals verschillende subsidieprocessen. Een win-winsituatie voor burgers en personeel: elke digitale aanvraag staat klaar voor de verdere digitale verwerking en de burger kan de status van zijn dossier opvolgen via Mijn Gent.'

Martine De Regge, schepen van Administratieve Vereenvoudiging.

Mensen die attesten of uittreksels willen opvragen, kunnen zich identificeren via hun eID, token of de app Itsme of de app van de federale overheid.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square martine12

  Martine De Regge

  Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

 • Medium square bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80,
  e-mail: schepen.bracke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.