Nieuwe afspraken Gentse nachtopvang: voorrang voor daklozen uit Gent

275803 bed%20nieuwland%202 4b61c0 original 1521640378

Het OCMW Gent roept OCMW-voorzitters in Oost-Vlaanderen op om ook zelf in (extra) opvang te voorzien voor daklozen. Sommige steden en gemeentes sturen immers daklozen door naar de Gentse nachtopvang, en dat zet de werking onder druk. Vanaf 30 maart 2018 zal men in de Gentse nachtopvang voorrang geven aan daklozen uit Gent.

Gent voorziet permanent 65 bedden voor de nachtopvang van daklozen. In de winterperiode komen daar 40 bedden bovenop. Deze winter stelt het OCMW Gent vast dat die capaciteit regelmatig overschreden wordt, onder andere door instroom van daklozen uit andere gemeenten. Om de hoogste nood te lenigen, breidde het OCMW Gent de capaciteit voor deze winter uit met twaalf extra plaatsen. Bovendien werd de winteropvang verlengd met drie weken, tot 30 maart 2018. Ondanks die maatregelen is de capaciteit in de Gentse nachtopvang niet steeds toereikend.

Met het einde van de winternachtopvang in zicht roept het OCMW Gent andere Oost-Vlaamse OCMW’s op om zelf (extra) capaciteit te voorzien. Dat gebeurde met een brief van OCMW-voorzitter Rudy Coddens naar zijn collega-OCMW-voorzitters in Oost-Vlaanderen.

'Vanaf 30 maart kunnen we niet anders dan voorrang te geven aan daklozen uit Gent. Wij gingen niet over een nacht ijs om deze beslissing te nemen. Als lokaal bestuur nemen we tal van maatregelen om dakloosheid te vermijden en mensen in dakloosheid te ondersteunen. Het organiseren van nachtopvang maakt daar deel van uit. We merken dat andere gemeenten daklozen doorsturen naar Gent. Uiteraard zet dat onze werking onder druk. Helaas zijn onze middelen en capaciteit beperkt. Vandaar mijn oproep naar andere OCMW’s om ook hun verantwoordelijkheid te nemen.'

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Armoedebestrijding 

Het OCMW Gent wil een constructieve dialoog over een aanpak van opvang voor daklozen die stads- en gemeentegrenzen overschrijdt.

Informatie

  • Neelke Vernaillen, kabinetsmedewerker kabinet schepen Rudy Coddens, tel. 09 266 31 52, gsm 0486 26 03 13, e-mail neelke.vernaillen@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square de heer rudy coddens  ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid  werk   armoedebestrijding en openbaar groen

    Rudy Coddens

    OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.