Plaatsnaamgeving in Gent: Texasstraat

276790 ontwerp%20straatnaambord 1c1c23 original 1522742016

Voor de nieuwe weg aan het nieuwbouwproject op de site AZ Sint-Lucas te Gent werd de naam 'Texasstraat' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 19 maart 2018.

In de laatste drie decennia van de 19de eeuw waren in de textielsector meer substantiële investeringen nodig van kapitaal, door veranderingen onder invloed van nieuwe aandrijftechnieken. Familiebedrijven gefinancierd met privé-kapitaal, ruimden daardoor plaats voor naamloze vennootschappen, waardoor het persoonlijk risico voor eigenaars beperkt bleef in geval van financiële problemen.

In 1876 werd de firma Voortman (gesticht in 1790) zo omgevormd tot de NV Texas. De NV Texas was gelokaliseerd op adres Vogelenzangkaai 18 of Berouw 99. Nu is dit een onderdeel van de site van het AZ Sint-Lucas Gent.

In 1957 vond een fusie plaats van de NV Texas met de NV Louisiana (beiden waren in handen van Voortman). Schaalvergroting was toen nodig om de nodige modernisaties in de sector door te voeren (opnieuw erg kapitaalsintensief). In 1967 ging NV Loutex op in NV UCO.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.