Leefstraten in Gent opnieuw van start

278860 brugse%20poort%20malem leefstraat ae48cc large 1524731490

Op zaterdag 28 april 2018 gaan de eerste Leefstraten opnieuw van start. De Meibloemstraat in de Brugse Poort en de Kozijntjesstraat in Gent Centrum bijten de spits af. De nadruk ligt vooral op het verbeteren van de sociale cohesie en het versterken van dialoog en solidariteit op straatniveau.

Wat is een Leefstraat?

Een Leefstraat is een proces waarbij bewoners hun woon- of leefomgeving tijdelijk herinrichten. Het doel is vooral om de sociale cohesie in deze straten te verhogen. Door de plek bijvoorbeeld autoluw of autoloos te maken, ontstaat er meer ruimte voor ontmoeting en burenbabbels.

Gesprekken over kleine en grote uitdagingen in de straat maken problemen zoals vereenzaming, armoede, mobiliteit, stadsvlucht of gentrificatie zichtbaar en mogelijk bespreekbaar. Bovendien nemen buren verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun Leefstraat én voor de activiteiten die ermee samengaan. Ze engageren zich ook om de Leefstraat te onderhouden. Op die manier wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk doelgroepen uit de straat of buurt te bereiken.

Naast de sociale thema’s kunnen ook experimenten met andere thema’s plaatsvinden. Denk aan het openbaar domein anders inrichten, andere mobiliteitsvormen gebruiken, meer groen in het straatbeeld, sensibiliseren op vlak van buurt- of afstandsparkeren, enzovoort. Ook andere, innovatieve vormen zoals een Leefplein worden uitgeprobeerd.

'Aan een Leefstraat gaat een intensief participatietraject vooraf. Het is een co-creatief proces met alle bewoners en gebruikers van de straat en de stadsdiensten. Mensen leggen nieuwe contacten in de straat, gaan in dialoog en luisteren naar elkaar.'

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn

Team Leefstraten

Het nieuwe Team Leefstraten van de Dienst Ontmoeten en Verbinden begeleidt het hele Leefstraten-traject. Zij namen dit jaar de fakkel over van de tijdelijke vzw Lab van Troje. Die organisatie testte van 2012 tot 2017 uit hoe een andere straatinrichting en zoeken naar nieuwe parkeerplekken samen voor nieuwe ontmoetingsruimte en een sterker buurtgevoel konden zorgen. De Stad Gent was van bij de start nauw betrokken bij de Leefstraten. Toen Lab van Troje besliste om de ondersteuning van de Leefstraten te stoppen, nam de Stad Gent het project over. Momenteel loopt in vijftien straten een traject om de straat om te vormen tot een Leefstraat.

Praktisch

  • Een Leefstraat kan georganiseerd worden tussen mei en het einde van de herfstvakantie.
  • Een Leefstraat duurt (minstens) anderhalve maand, tot twee à drie maanden.
  • Een Leefstraat wordt na de Leefstraatperiode volledig verwijderd (afgebroken).
  • Voor elke parkeerplaats die in de Leefstraat wordt geschrapt, wordt een alternatief gezocht in de eigen straat of omliggende straten.
  • Voor het hele traject worden 20 weken voorzien tussen het eerste contact van geïnteresseerden en de effectieve start van de Leefstraat.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square resul

    Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.