Stad Gent coacht sleutelfiguren Welzijn en Gezondheid

278245 sleutelfiguren 3a636f original 1524123895

Sleutelfiguren binnen etnisch-culturele gemeenschappen vervullen een cruciale rol. Ze vormen de verbinding tussen leden van de gemeenschap en de Stad Gent, het OCMW Gent en andere dienstverlenende organisaties. Omdat sleutelfiguren signaleerden dat hun eigen draagkracht onder druk staat en zij niet altijd de nodige kennis en vaardigheden hebben om hun rol optimaal op te nemen, organiseert de Stad Gent een opleidings- en coachingstraject.

Draagkracht van sleutelfiguren onder druk

Sleutelfiguren binnen gemeenschappen met migratieachtergrond vervullen verschillende rollen. Naast hun eigen dagtaak en gezinspositie, zijn zij ook een aanspreekpunt en vertrouwenspersoon binnen hun gemeenschap. Ze krijgen heel wat vragen rond verschillende thema’s en komen dikwijls in aanraking met schrijnende verhalen, multi-problematieken, crisissituaties, enzovoort.

Vaak is een eenvoudig antwoord geven niet voldoende, maar wordt er van hen ook verwacht dat ze de vraagsteller verder helpen en opvolgen. Hun rol groeide vaak vanuit een publieke functie (bv. Imam, voorzitter van een vereniging, handelaar, …). Voor hun gemeenschap vormen sleutelfiguren een belangrijk sociaal vangnet. Voor de Stad Gent en het zorg- en welzijnslandschap worden zij bovendien geregeld ook aangesproken omwille van hun belangrijke brugfunctie, de ‘sleutel’, naar moeilijker bereikbare groepen.

'Het is niet altijd eenvoudig om iedereen in onze diverse stad te bereiken. Sleutelfiguren helpen door bruggen te slaan. Verschillende sleutelfiguren gaven aan dat hun eigen draagkracht onder druk staat en dat zij niet steeds de nodige kennis, vaardigheden of opleiding hebben om een gepaste oplossing te kunnen bieden op welzijns- en gezondheidsvragen. Om hen te versterken, werkten we samen een opleiding uit.'

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

Coaching van sleutelfiguren

Gezien hun belangrijke functie in het verbeteren van het welzijn van deze gemeenschappen en het toeleiden naar de welzijns- en gezondheidszorg, startte de stad in november 2017 een pilootproject ‘coaching van sleutelfiguren’ op. Een twaalftal sleutelfiguren werkten samen met de Stad Gent en gezondheidspartners een programma uit. De deelnemers waren actief in moskeeverenigingen, alsook in Turkse en Maghrebijnse verenigingen.

In zes opeenvolgende sessies stonden kennisoverdracht en vaardigheidstraining centraal. Onder meer kennis van de sociale kaart, positieve gespreksvoering, zelfzorg, afstand-nabijheid, en het herkennen van signalen kwamen aan bod.

'De opleiding was een enorme verrijking. We kregen een theoretisch kader en praktische handvaten voor zeer relevante thema’s zoals grenzen stellen, gesprekstechnieken, omgaan met stress, sociale kaart, etc. De uitwisseling met andere Gentse sleutelfiguren was een absolute meerwaarde en zal toekomstige samenwerkingen bevorderen.'

Fatima Diouani, sleutelfiguur 

Vervolgtraject met nieuwe sleutelfiguren in 2018

Het coachingstraject werd door de deelnemers uitermate positief geëvalueerd. Voor de bestaande groep werden al terugkomdagen ingepland en de Stad Gent start in het najaar van 2018 opnieuw een coachingstraject op met nieuwe kandidaten uit de Roma-gemeenschap en Afrikaanse gemeenschap.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square resul

    Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.