Wijkbeurs Gentse kanaaldorpen en -zone op zaterdag 21 april 2018

260685 wijkbeurs2 1578ce large 1507198996

Op zaterdag 21 april 2018 organiseert de Stad Gent een Wijkbeurs in de Gentse kanaaldorpen, in aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen. De Wijkbeurs is een grote infomarkt waar mensen hun wijk beter kunnen leren kennen, de Stad Gent haar beleid toelicht en lokale partners, organisaties en verenigingen hun werking en initiatieven voorstellen. Het gaat om de allerlaatste wijkbeurs in een reeks van 22.

De Wijkbeurs is opgebouwd rond thema’s zoals mobiliteit, klimaat, wonen, onderwijs, cultuur, veiligheid, sociale thema's, enzovoort. Het stadsbestuur geeft er informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen, en dat zowel wijkspecifiek als stadsbreed.

Ontmoeting tussen burger en bestuur

Aanvullend daarbij stellen allerhande professionele wijkpartners en heel wat lokale bewonersgroepen, organisaties en verenigingen er hun werking en initiatieven voor. Zo wordt de Wijkbeurs een kans tot ontmoeting tussen burger en bestuur en komt de bezoeker te weten wat de de Gentse kanaaldorpen te bieden hebben én andersom.

De Wijkbeurs wil de mensen ook een beter beeld bieden van de wijk waarin ze wonen of werken. Dat gebeurt aan de hand van interessante data en informatie. Met behulp van een virtual reality-bril kan men ook een vleugje kanaaldorpen in 3D ontdekken.

Ontdek er zeker de tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in deze regio en bekijk de beelden en filmpjes over de kanaaldorpen van weleer. vzw Aifoon laat de geluiden van de Gentse Kanaalzone horen in een verrassende video-installatie.

Praktisch

De wijkbeurs in de Gentse kanaaldorpen vindt plaats op zaterdag 21 april 2018, tussen 14 en 17 uur in de VZW Kompas-Site - Sint-Kruis-Winkeldorp 73, Sint-Kruis-Winkel. Er is een aanbod voor kinderen voorzien.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.