11 personen met een beperking zijn "collega voor één dag" tijdens DUOday

278680 duoday%202018%20gemeenschapswacht 3151ec large 1524574669

Op donderdag 26 april 2018 heten de Stad Gent en het OCMW Gent 11 collega's voor één dag welkom. 26 april is dan ook DUOday, de dag waarop een werkzoekende met een arbeidsbeperking een duo vormt met een werknemer binnen de organisatie. Een win-win, want op die manier kan de werkzoekende zijn talenten tonen en zijn beeld van een bepaalde job aftoetsen aan de realiteit. De stads- en OCMW-diensten maken dan weer kennis met de inzet en vaardigheden van werkzoekenden met een fysieke of mentale beperking.

11 duo's

Het is een traditie. Elk jaar stellen de Stad en het OCMW Gent hun deuren open voor personen met een beperking tijdens DUOday. Dit jaar worden 11 duo’s gevormd bij beide organisaties. Onder meer de dienst Kinderopvang, de Gemeenschapswacht, de Sportdienst en de woonzorgcentra vonden een goede ‘match’ met een werkzoekende met een beperking. Op DUOday krijgt elke werkzoekende een takenpakket bij een dienst en draait een dag als volwaardige collega mee. Het gaat om zeer uiteenlopende taken, van administratieve ondersteuning tot onderhoudstaken, ... Deze ervaring wordt nadien geëvalueerd en de resultaten worden gebruikt bij de verdere arbeidsbegeleiding van de werkzoekende.

'Deelnemen als Stad aan DUOday is één van de sensibiliseringsacties vervat in ons diversiteitsactieplan. Ze moeten een vlotte samenwerking op de werkvloer bevorderen en medewerkers bewust maken van de uitdagingen van diversiteit onder het personeel.'

Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid

Stimulans

De ervaring van de voorbije jaren leert dat DUOday een verrijking is voor zowel de werkzoekende als de werknemer. De meerwaarde die personen met een beperking op de werkvloer kunnen bieden, is nog te weinig bekend en wordt via DUOday veel duidelijker en concreter. Voor de werkzoekende is zo’n stage een belangrijke leerervaring en stimulans tot verdere stappen richting een job.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square martine12

  Martine De Regge

  Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

 • Medium square resul

  Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.