Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei 2018

279390 weekvandeopvoeding ec05d6 large 1525415508

Van woensdag 16 tot woensdag 23 mei 2018, de Week van de Opvoeding, staat positief opvoeden naar jaarlijkse gewoonte centraal. Het thema van dit jaar is  'Opvoeden is samenspel: allemaal wereldburgers’. Ook in Gent staan de hele week lang verschillende activiteiten op het programma: van interactieve workshops tot infoavonden. Ouders en professionelen gaan met elkaar in gesprek en wisselen tips en advies uit. Tegelijk leren de ouders ook het vaste aanbod kennen van heel wat organisaties, die het hele jaar door gezinsactiviteiten en ontmoetingsmomenten voor ouder en kind organiseren.

Opvoeden is samenspel: allemaal wereldburgers

Met het centrale thema van dit jaar 'Opvoeden is samenspel: allemaal wereldburgers' wil het Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO) kinderen laten opgroeien tot echte wereldburgers. Dat betekent dat we hen van jongs af aan een stem geven en dat ze zich bewust zijn van de superdiverse, kleurrijke wereld waarin we leven. Door te leren luisteren, verantwoordelijkheid te delen en respect te hebben voor elkaars eigenheid, draagt iedereen zijn of haar steentje bij aan een warme en begripvolle wereld waarin we niet naast, maar met elkaar leven.

Week van de Opvoeding in Gent

Opvoedingswinkel Gent organiseert in samenwerking met het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) drie interactieve lezingen waarop ouders en professionelen met elkaar in gesprek gaan:

 • Opvoed- en onderwijsspecialist Eva Bronsveld geeft op dinsdag 15 mei 2018 een lezing over de kracht van voorbeeldgedrag en oplossingen vanuit samenwerking.
 • Op woensdag 16 mei 2018 vertelt ze in een tweede lezing hoe ouders kunnen reageren op ruzies.
 • Dinsdag 22 mei 2018 kunnen ouders een workshop volgen over mediawijs opvoeden. Gastspreker is Bert Pieters van MediaNest.

Daarnaast zijn er nog twee extra lezingen: op vrijdag 18 mei 2018 organiseert Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent een lezing van Mohamed Ben Haddou voor professionelen, over opvoeden in verschillende culturen. Het Huis van het Kind organiseert op woensdag 23 mei 2018 een lezing met gastspreker Dominique Janssens van Compaan-O. Hij focust op hoe je als ouder toch met je tiener verbonden kan blijven en hen tegelijk een anker als houvast kan bieden.

'Ook in een stad staan ouders er niet alleen voor. Ze kunnen gelukkig op de Opvoedingswinkel rekenen. Steeds meer mensen vinden die weg. Wat mooi is, is dat de Opvoedingswinkel veel zeer diverse gezinnen bereikt. Allen delen ze de zorg voor hun kinderen.'

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

Op zaterdag 12 mei 2018 wordt de Kammerstraat afgesloten voor een familiedag voor Gentse gezinnen, georganiseerd door het Regenboognetwerk Gent. Het wordt een namiddag vol workshops, spelen op straat, schminksessies en een infomarkt over gezinnen en opvoeden.

'Gezinnen met of zonder kinderen, met een of meerdere ouders, met een mama en een papa of enkel papa’s of mama’s: iedereen is welkom op de familiedag van het Regenboognetwerk. Elk gezin is anders, elk gezin is thuis in Gent.'

Resul Tapmaz - schepen van Gelijke Kansen  

Vaste ontmoetingsmomenten voor ouders en hun kinderen

Ouders leren in deze week ook het vaste aanbod kennen van organisaties, die het hele jaar door gezinsactiviteiten, gespreksavonden en ontmoetingsmomenten voor kinderen en ouders organiseren.

Zo is er bijvoorbeeld 'Bambino', een initiatief van vzw De Sloep. Om ouders en kinderen de kans te geven samen te spelen, met nieuwe en uitdagende elementen, organiseert de vzw wekelijks een ontmoetingsmoment op dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur in De Sloep.

'Tijdens ons ontmoetingsmoment BAMBINO zijn ouders met kleine kinderen welkom. Ze leren er door en van elkaar. In het samen spelen, het samen fruit eten. Het is een moment dat deugd doet voor iedereen, net omdat we samen zijn.'

Gastvrouw Nele tijdens Bambino

Organisatie

De Week van de Opvoeding vindt jaarlijks plaats van 16 tot 23 mei. De coördinatie is in handen van het Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO). Voor lokale organisaties is de Week van de Opvoeding een goed moment om activiteiten voor ouders te organiseren en zo het aanbod aan opvoedingsondersteuning meer bekendheid te geven. In Gent bundelt het Huis van het Kind alle activiteiten die plaats vinden tijdens de Week van de Opvoeding.

Informatie

 • Kristel Martens, Netwerkondersteuner Huis van het Kind Gent, gsm 0471 40 99 47, e-mail huisvanhetkind@stad.gent
 • Els De Vos, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, tel. 09 266 76 91, e-mail: els.devos@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square resul

  Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.