Uniek stemexperiment voor Gentse jongeren van 16 en 17 jaar

preview_verkiezingen (1).jpg
  • jpg

Normaal gezien mogen op 14 oktober enkel stemgerechtigden vanaf 18 jaar hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dankzij een uniek stemexperiment zullen dit najaar in Gent ook jongeren van 16 en 17 jaar kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Stemrecht 16+

Met het project 'Stemrecht 16+' wil het stadsbestuur jongeren van 16 en 17 jaar de kans geven om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De vraag kwam er onder andere van My Utopia, een jongerenbeweging die meer inspraak wil in het politiek debat, nadat de Vlaamse overheid in mei 2017 besliste om geen stemrecht toe te kennen vanaf 16 jaar.

 

Met het project wil de stad zoveel mogelijk jongeren vanaf 16 jaar enthousiast maken om hun stem uit te brengen. Daarnaast wil de stad jongeren inzichten en vaardigheden bijbrengen rond democratie en burgerschap, en meer zicht krijgen op de noden en inhoudelijke prioriteiten van jongeren op thema’s die zij belangrijk vinden als voeding voor de volgende legislatuur.

'Hoewel de stemmen van de jongeren officieel niet meetellen, willen we dit experiment zoveel als mogelijk laten lijken op echte verkiezingen. Zo zullen alle 5.000 jongeren een oproepingsbrief krijgen, kunnen ze maar één keer stemmen, zal die stem anoniem zijn, ...' Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken 

Oproepingsbrief en QR-code voor 5.000 Gentse jongeren

Op de oproepingsbrief die de jongeren krijgen, zal een code staan waarmee ze kunnen inloggen op een online platform om te stemmen. Jongeren zullen hun stem kunnen uitbrengen van 25 september tot 10 oktober 2018. In de stad zullen op verschillende plaatsen stemhokjes opduiken om jongeren die geen smartphone hebben de kans te geven ook te stemmen. Er zal daarbij i.s.m. de Jeugddienst ook bijzondere aandacht gaan naar moeilijker te bereiken jongeren.

'Digipolis heeft hiervoor een webapplicatie ontworpen. Via een QR-code kunnen de jongeren snel aan de slag, zowel mobiel als op computer. Er is ook bijzondere aandacht voor de privacy van de jongeren, zo worden enkel de antwoorden opgeslagen en geen persoonlijke gegevens.' Martine De Regge, schepen bevoegd voor ICT
'Om dit proefproject maximale kansen op slagen te geven, is het van het grootste belang dat jongeren goed geïnformeerd worden en dat zoveel mogelijk drempels weggewerkt worden. Daarom werkt de Stad nauw samen met de initiatiefnemers, zodat zij zelf via een aantal kanalen jongeren kunnen aanspreken.' Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Inhoudelijke bevraging

Op vraag van de Gentse Jeugdraad, die advies uitbracht over het project, en My Utopia zullen ook een aantal inhoudelijke vragen gesteld worden om de mening van jongeren te kennen over publieke ruimte, mobiliteit en vrije tijd, thema’s die hen nauw aan het hart liggen. Deze lijst werd ook afgetoetst aan een panel van leerkrachten en leerlingen.

De resultaten van de stemming worden op zondag 14 oktober 2018 bekendgemaakt in de namiddag, nadat de stembus gesloten is. Op die manier kan het resultaat van de jongeren de uitslag van de verkiezingen niet beïnvloeden, maar krijgt het nieuwe stadsbestuur meteen de mening van de Gentse jeugd mee.

Scholen

Om de neutraliteit te garanderen, coördineert het Onderwijscentrum Gent alle communicatie met betrekking tot dit project naar de scholen, de leerkrachten en de leerlingen. Het Onderwijscentrum Gent ondersteunt leerkrachten door het ontsluiten van een reeks lessen en methodieken over democratie, burgerschap en stemrecht. De tweede editie van de Gentse Lesmarathon staat in het teken van dit project. Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs krijgen de kans om workshops en lessen over burgerschap en democratie te volgen op unieke locaties in de stad.

Samenwerkingsverband

Het project is een samenwerking tussen het Onderwijscentrum Gent, Dienst Burgerzaken, Jeugddienst, Jeugdraad Gent, My Utopia en Digipolis. De Ambrassade (het Vlaams expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid) en de Gentse Jeugdraad gaven advies. 

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL