Restauratiewerken aan dak Groot Vleeshuis

284711 img 20180705 163217341 7dcf04 large 1531136381

De Stad Gent voert begin 2019 herstelwerken uit aan het dak van het Groot Vleeshuis. Een grondige restauratie komt er vanaf 2024. Als preventieve maatregel voor de veiligheid van de voetgangers wordt nu al in de Vleeshuistragel, ter hoogte van het te renoveren gedeelte, een werfinrichting geplaatst.

 

Beperkte herstellingen

Om de dringende problemen met waterinfiltratie aan te pakken, werd architectenbureau Bressers gevraagd een ontwerp te maken voor beperkte herstellingen aan het dak. De uitvoering van deze herstellingswerken staat gepland begin 2019.

Om de veiligheid van de voetgangers te garanderen wordt nu al preventief een werfinrichting geplaatst, nl. rond de groenzone in Vleeshuistragel, ter hoogte van het te renoveren gedeelte. De wegel kan blijven gebruikt worden als doorsteek voor voetgangers.

 

Grondige restauratie

Momenteel wordt door de architect ook een grondig restauratiedossier opgemaakt voor de dakbedekking, de dakkap en de muren van het nog niet gerestaureerde deel van het Groot Vleeshuis. Streefdoel is om dit dossier eind 2018 klaar te hebben en een aanvraag voor erfgoedpremie in te dienen bij de Vlaamse Overheid. De gemiddelde wachttijd voor een dergelijke premie bedraagt ongeveer 5 jaar waardoor de uitvoering ten vroegste in 2024 kan beginnen.

 

Contact

Matthias De Waele, Departement Facility Managment - Dienst Onderhoud Gebouwen, email onderhoud.gebouwen@stad.gent, tel. 09 267 15 00.

  • Medium square martine12

    Martine De Regge

    Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.