Voornaamswijziging gratis vanaf 1 augustus

274575 loket%20burgerzaken 478c25 large 1520844661

Wie vanaf woensdag 1 augustus 2018 zijn of haar voornaam wil laten veranderen, kan dat veel sneller én volledig gratis. Voortaan is het de gemeentelijke ambtenaar zelf die beslist of een aanvraag voor een voornaamswijziging voldoende gemotiveerd is.

Wie voor 1 augustus 2018 zijn of haar voornaam wilde wijzigen, moest daarvoor een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Pas na ontvangst van een schriftelijke toelating door de Dienst Naamswijzigingen kon de aanvrager zijn of haar voornaam laten aanpassen door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De procedure om een voornaam te veranderen kon tot anderhalf jaar duren en kostte 490 euro.

Voortaan is het de gemeentelijke ambtenaar zelf die beslist of een aanvraag voor een voornaamswijziging voldoende gemotiveerd is. Een verzoek bij de Federale Overheidsdienst Justitie is niet langer nodig. Is er geen bezwaar en kan de aanvrager de nodige documenten voorleggen, dan zal de voornaamswijziging binnen enkele dagen worden afgerond. Wanneer er bijkomend onderzoek nodig blijkt, duurt de procedure maximaal drie maanden.

Vorig jaar vroegen in Gent 20 personen een nieuwe voornaam aan. De belangrijkste redenen waarom iemand een andere voornaam wil, is omdat de voornaam belachelijk klinkt of verouderd is. Ook transgenders wijzigen meestal hun voornaam.

De Federale Overheidsdienst Justitie blijft wel bevoegd voor beslissingen over familienaamswijzigingen.

'Als Stad kan je voor deze dienstverlening een bedrag aanrekenen aan de burger, maar wij kozen ervoor om dat niet te doen. We gaan ervan uit dat Gentenaars niet lichtzinnig hun voornaam laten veranderen, maar dit doordacht en met een goede reden doen. Ook Gentse transgenders die hun naam willen laten veranderen, moeten dit gratis kunnen doen.' 

Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken

Informatie

Bevoegd

  • Medium square bracke

    Sofie Bracke

    Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80,
    e-mail: schepen.bracke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.