Stad Gent draagt zorg voor oorlogsgraven

286788 beplanting%20graven%20drongen 39bcaa large 1533202392

De 18 Gentse begraafplaatsen tellen in totaal zo'n 5.000 oorlogsgraven. Op de begraafplaatsen van Ledeberg en Gentbrugge werden nieuwe kruisjes geplaatst voor de slachtoffers van Wereldoorlog I en II. Voor elke begraafplaats wordt een plan van aanpak opgemaakt dat focust op het onderhoud van alle oorlogsgraven.

Zorg voor funerair erfgoed

De Stad Gent heeft geen oorlogsbegraafplaats, de slachtoffers van de Wereldoorlogen liggen begraven op de 18 Gentse begraafplaatsen. Dat geldt zowel voor burgerslachtoffers, oudstrijders als soldaten die sneuvelden. In totaal tellen de Gentse begraafplaatsen zo'n 5.000 oorlogsgraven.

De Stad Gent onderhoudt de grote ereperken met Belgische slachtoffers en oudstrijders met eenvormige graftekens. De andere graven worden door de nabestaanden onderhouden. Deze militaire en oorlogsgraven zijn belangrijke getuigen van ons verleden en geven de begraafplaatsen een bijzonder uitzicht. Alle oorlogsgraven worden per begraafplaats in kaart gebracht met daaraan gekoppeld een onderhouds- of herstelplan.

'De Groendienst voorziet elk jaar 25.000 euro om de militaire en oorlogsgraven te onderhouden. Na enkele decennia stellen we nu vast dat vele gedenktekens aan herstel of vervanging toe zijn. Zo waren de kruisjes voor de burgerslachtoffers uit WOII op de begraafplaats van Ledeberg tot op het betonijzer aangetast door betonrot. Onze militaire en oorlogsgraven zijn belangrijke getuigen van ons verleden. De Groendienst werkt aan een plan van aanpak voor alle 5.000 oorlogsgraven, zodat dit verleden zo goed als mogelijk bewaard blijft.'

Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken

Nieuwe kruisjes op de begraafplaatsen van Ledeberg en Gentbrugge

In Gentbrugge kregen de eenvormige graven van de soldaten die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog nieuwe graftekens. De nieuwe kruisjes zijn identieke replica van de bestaande kruisjes. Hetzelfde gebeurde op de begraafplaats van Ledeberg voor de graven van de burgerslachtoffers van de bombardementen door de geallieerden in 1944 (WOII). Ook de graven van gesneuvelden militairen en oudstrijders daar worden opgefrist. Bij deze ereperken is het belangrijk dat uniformiteit bewaard blijft.

286789 20180730 150015 716ddc large 1533202486

Voorbije en geplande werken

Op verschillende begraafplaatsen worden gaandeweg de planten op erepleinen onder handen genomen. Dat gebeurde twee jaar geleden al in Gentbrugge voor de burgerslachtoffers. Ook in Mariakerke en Drongen werd dit al aangepakt. Daarnaast werden de grotere oorlogsmonumenten op de Westerbegraafplaats en in Gentbrugge gerestaureerd. Ook de opfrissing van een aantal graven op de begraafplaatsen van Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Wondelgem Dries, Drongen en de Westerbegraafplaats staat de komende maanden gepland.

 

Informatie

 

Bevoegd

  • Medium square bracke

    Sofie Bracke

    Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80,
    e-mail: schepen.bracke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.