Volgende maand trekken 181.761 kiezers naar Gentse stembus

289844 20180912 av stemmen illustratie wit 2e64f8 large 1536745806

Op zondag 14 oktober 2018 zullen 181.761 Gentenaars hun stem uitbrengen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. De kiezers kunnen terecht in 273 stembureaus, verdeeld over 91 locaties.

Aantal kiezers

179.668 Belgische kiezers en 2.093 niet-Belgische kiezers kunnen op 14 oktober hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal staan 1.244 niet-Belgische EU-burgers geregistreerd en 849 niet-EU-ers. Het gaat onder andere om 423 Nederlanders, 320 Turken, 281 Bulgaren, 91 Duitsers en 64 Ghanezen.

Niet-Belgische kiezers kunnen niet deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen.

9.897 inwoners, geboren tussen 26/05/1996 en 14/10/2000 zullen voor het eerst hun stem uitbrengen.

Verkiezingsborden

De afgelopen weken werden door de stadsdiensten op 66 locaties in het centrum van Gent en in de deelgemeenten borden geplaatst. Vanaf volgende week worden de onderverdelingen en nummers op de borden aangebracht en kunnen de verschillende partijen dus affiches beginnen aanplakken.

Aantal stem- en telbureaus

In Gent worden 273 stembureaus ingericht, verdeeld over 91 locaties: het grootste deel, 72, om precies te zijn, worden ingericht in scholen. Daarnaast worden ook drie locaties voorzien in Lokale Dienstencentra van het OCMW: De Thuishaven in Gent, De Knoop in Ledeberg en Wibier in Sint-Amandsberg. Twee locaties zijn voorzien in woonzorgcentra, nl. De Vijvers in Ledeberg en De Zonnebloem in Zwijnaarde.

In elk stembureau zetelen 1 voorzitter, 1 secretaris en 4 bijzitters. Voor 273 bureaus komt dat dus neer op 1.638 personen.

Na het sluiten van de stembureaus worden alle stembiljetten geteld in 182 telbureaus verdeeld over zeven locaties. Per locatie zijn 3 magistraten aanwezig om het eindresultaat van de telling te controleren.

Elk van de 182 telbureaus wordt bemand door 1 voorzitter, 1 secretaris en 4 (gemeenteraadsverkiezingen) of 2 (provincieraadsverkiezingen) bijzitters.

In totaal helpen op zondag 14 oktober dus iets meer dan 2.500 Gentenaars om de verkiezingen in goede banen te leiden in de stem- en telbureaus.

In het hoofdbureau in het Gerechtsgebouw zullen 40 personeelsleden van de Dienst Burgerzaken en 8 magistraten alle resultaten verzamelen en publiceren.

Opzetten kieshokjes

De stem- en telbureaus in Gent worden opgebouwd in drie dagen. Op donderdag 11 oktober wordt gestart zodat tegen zaterdagavond 13 oktober alles klaar staat.

Op de dag van de verkiezingen worden 80 medewerkers ingezet voor het plaatsen van rolstoelhellingen, verhelpen van eventuele pannes in de stem- of telbureaus en de afbraak van ongeveer de helft van het totaal aantal stembureaus, onmiddellijk na het sluiten van de stembureaus (13 uur). De rest van de afbraak gebeurt op maandagochtend tussen 6 uur en 8u15, zodat de scholen weer volledig bruikbaar zijn.

Afgelopen maanden zijn een honderdtal ambtenaren bezig geweest met de voorbereiding van de verkiezingen. 14 oktober, op de verkiezingsdag zelf, is dat natuurlijk nog een pak meer. De organisatie van deze verkiezingen kost zo'n 1 miljoen euro. 

Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken 
  • Medium square bracke

    Sofie Bracke

    Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80,
    e-mail: schepen.bracke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.