Gent zingt, speelt en danst voor de vrede

289932 liggend%20beeld%20voor%20persruimte3 9441ec original 1536823003

Op 21 september is het de internationale dag van de vrede. Gent hangt dan niet enkel de vredesvlag uit, maar zingt, speelt, danst en spuit graffiti voor de vrede. De activiteiten kaderen in het themajaar ‘Strijd mee voor vrede’, waarmee Gent het belang van vrede extra onder de aandacht brengt. In 2018 is het immers 100 jaar geleden dat WOI eindigde.

In 1981 riepen de Verenigde Naties de internationale dag van de vrede in het leven, waarbij wordt gestreefd naar een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Elk jaar worden op 21 september overal ter wereld vredesvlaggen uitgehangen. Traditiegetrouw zal de vredesvlag prijken aan enkele officiële gebouwen van de Stad Gent en het OCMW Gent, maar Gent roept ook alle inwoners op om een vredesvlag uit te hangen.

In een straat in Gent zal de vlag zeker hangen: de Vredestraat in Gentbrugge. De bewoners hangen vanaf 20 september 2018 de vredesvlag uit en tonen zo dat de straat haar naam waardig is. Ook KAA Gent geeft het goede voorbeeld. De Ghelamco-arena zal op 21 september 2018 volledig gehuld zijn in de kleuren van de vredesvlag.

'Dat het themajaar ‘strijd mee voor vrede’ sterk leeft bij de Gentenaars blijkt ook nu weer. Op de internationale dag voor de vrede stellen we het thema op verschillende manieren in de kijker. Gent zingt, speelt, danst en spuit graffiti voor vrede. Een krachtig signaal van het belang dat Gentenaars, 100 jaar na WOI hechten aan vrede.'

Tine Heyse, schepen bevoegd voor Internationale Solidariteit

Wie geen vredesvlag heeft, kan er een kopen in de stadswinkel (Botermarkt 17A, Gent) aan zes euro per stuk. Gentenaars vinden ook een raamaffiche op de achtercover van het Gentse stadsmagazine dat eind augustus/ begin september in de bussen viel, of op de website www.strijdmeevoorvrede.gent .

Activiteiten voor vrede

In het kader van het themajaar ‘Strijd mee voor vrede’, ter herdenking van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog, vinden er in Gent nog veel meer activiteiten plaats:

Donderdag 20 september 2018

Jef Neve en Frederik Sioen spelen onder leiding van Dirk Brossé en in samenwerking met Gent Festival van Vlaanderen een Vredeshymne in de Bijloke. Het concert is uitverkocht.

Vrijdag 21 september 2018

 • De Gentse beiaard doet mee aan het Europese ‘klokkenspel voor vrede’ en luidt vrijdag stipt om 18 uur een vredeslied aan het Belfort, tegelijkertijd met 150 andere klokkentorens in Europa. https://sharingheritage.de/en/ringing-bells-across-europe/
 • 123 danst voor vrede: naar aanleiding van het populaire filmpje van de dansende Oskar, organiseert 123-piano vzw een spontaan dansevenement onder de stadshal en draagt deze op aan de vrede
 • De Stad Gent sluit zich tevens aan bij de campagne van vrede vzw, Greenpeace en Fairfin door samen met de burgemeesters van Luik en Ieper collega-burgemeesters aan te schrijven met de vraag de open brief te ondertekenen die oproept tot een internationaal verbod op kernwapens, en die de vredesgedachte kracht wil bijzetten: https://www.vrede.be/internationale-dag-van-de-vrede
 • Van 15.30u van 16.15 uur: Inhuldiging van een Vredespad in de Gentbrugse Meersen. Het vredeskoor Karibu en de kinderen van ’t Groen Drieske onthullen het pad.

Zaterdag 22 september 2018

 • Graffiti-jam voor vrede. Het Werregarenstraat, beter bekend als het Graffitistraatje, krijgt op zaterdag 22 september 2018 een frisse laag vredeskunst, in kader van het Sorry not sorry festival. Een mooie opportuniteit voor het jonge talent. Aanmoediging is hartelijk welkom tussen 12 en 19 uur.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.