277054 20160704 av perssalon 090665 large 1522921653

Annulatie perssalon van vrijdag 21 september 2018

Beste lezer

Het perssalon van vrijdag 21 september 2018 wordt geannuleerd omdat er geen toelichtingen zijn. Zonder tegenbericht vindt het volgende perssalon plaats op vrijdag 28 september, om 11 uur in het Oostenrijks salon in het Gentse stadhuis.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.