Mobiliteitsbedrijf Stad Gent onderzoekt verkeersstromen en verkeersdrukte

291193 20171018 cayman%20 %20post circulatieplan jerroen%20willems 068 81e2ef large 1537971304

In het kader van de evaluatie van het Circulatieplan worden er op donderdag 4 oktober 2018 metingen uitgevoerd om het doorgaand verkeer en de verkeersdrukte in Gent in kaart te brengen. Via ANPR-camera's wordt de herkomst en bestemming van het autoverkeer op 45 locaties in de binnenstad gemeten. De verkeersdrukte wordt gemeten op 29 strategische locaties. Deze metingen zullen ook worden vergeleken met vroegere metingen.

Doorgaand verkeer meten met ANPR-camera’s

De Stad Gent onderzoekt de herkomst en de bestemming van het autoverkeer in de binnenstad. Hiervoor plaatst het Mobiliteitsbedrijf op 45 strategische locaties ANPR-camera’s. Die camera’s kunnen nummerplaten lezen. Door na te gaan waar een wagen de stad inrijdt en waar diezelfde wagen de stad weer uitrijdt, worden de verkeersstromen in de binnenstad in kaart gebracht.

De eerste meting (de nulmeting) vond plaats op 5 januari 2017. De eerste nameting op 5 oktober 2017. De tweede nameting is nu gepland op 4 oktober 2018, zowel tijdens de ochtend- als tijdens de avondspits.

Geluidshinder mogelijk

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dufec in samenwerking met Connection Systems. De ANPR-camera’s zijn geplaatst in de week van 24 september. Ze worden bevestigd aan verlichtingsmasten of verkeersborden. De batterijen van de ANPR-camera’s worden door motoren gevoed. Dit kan mogelijk tijdelijk geluidshinder veroorzaken.

Kruispunttellingen

Naast de metingen met ANPR-camera’s worden er ook op 29 locaties strategische kruispunttellingen uitgevoerd. Daarvoor worden gewone camera’s gebruikt. Die tellingen zijn bedoeld om de verkeersdrukte in kaart te brengen. De nulmeting vond plaats in oktober 2016 en de eerste nameting in oktober 2017.

De vorige jaren werd de verkeersdrukte manueel in kaart gebracht. Deze keer wordt de verkeersdrukte aan de hand van videobeelden geregistreerd. Deze metingen worden uitgevoerd in de loop van de maand oktober. De videocamera’s worden per locatie één dag gebruikt om de verkeersintensiteit tijdens de ochtend- en avondspits te registreren.

Meten is weten. Dankzij onze herhaalde objectieve metingen krijgen we een zeer helder beeld van de verkeersstromen in onze stad. 

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Geen boetes, enkel metingen

In het verleden was er wel eens verwarring over de camera’s in het straatbeeld maar voor alle duidelijkheid: de camera’s worden niet ingezet om overtredingen te registreren of om boetes uit te schrijven. De camera’s dienen enkel om metingen uit te voeren. Om de privacy te waarborgen worden gegevens geanonimiseerd verwerkt, en wordt kentekeninformatie achteraf vernietigd.

Contact

Begga Van Cauwenberge, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, tel. 09 266 29 83, e-mail begga.vancauwenberge@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square watteeuw

    Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.