Test ultrastil wegdek in Gent

P1220602s.jpg
  • jpg

In de Noorderlaan in Gent werd over een lengte van 44 meter een proefvak aangelegd met een 'ultrastil' wegdek. Dit wegdek bestaat uit rubber, steentjes en bindmiddel en vermindert geluidshinder door wegverkeer met 7 tot 12 decibel. Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en de Stad Gent willen de mogelijkheden van dit zogenaamde 'ultrastil wegdek' verder onderzoeken in het kader van het Europese project LIFE-NEREiDE, om zo de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

Wie bij een drukke weg woont, heeft geregeld last van geluidshinder. Dat geluid wordt grotendeels veroorzaakt door het contact van de banden met het wegdek. Voortdurend razen er auto’s, bussen en vrachtwagens over het asfalt of het beton. Het geluid dat de motor maakt is vanaf een snelheid van 30 à 40 km/u verwaarloosbaar in vergelijking met dat wegdekgeluid. Vandaag bestaan er al heel wat maatregelen om de geluidsoverlast van wegverkeer terug te dringen. Er is bijvoorbeeld het 'zeer open asfaltbeton', ook fluisterasfalt genoemd. Dat type wegdek zorgt voor een geluidsreductie van 3 tot 5  decibel, maar is in de winter moeilijk ijsvrij te houden en wordt daarom in België niet meer toegepast. Dunne geluidsreducerende deklagen leveren een vergelijkbare geluidsreductie op. Ook geluidsschermen behoren tot de mogelijkheden, maar die kunnen niet overal geplaatst worden.

Ultrastil wegdek

Het zogenaamd poro-elastisch wegdek, is een nieuw type wegdek dat een oplossing kan bieden om geluidsoverlast tegen te gaan. Dit wegdek bevat geen bitumen en is dus geen asfalt. Proeven in Zweden, Noorwegen, Nederland, Denemarken, Slovenië, Japan én België hebben al aangetoond dat een dergelijk wegdek het geluid van het wegverkeer met 7 tot 12 decibel kan verminderen. Ter vergelijking: met een geluidsscherm van 4 meter hoog wordt een geluidsreducerend effect van 8 decibel bereikt.

In de Noorderlaan in Gent is er nu een proefvak van 44 meter om de geluidsreductie te testen. Het wegdek bestaat uit prefab PERS-platen (PoroElastic Road Surface) die met kunsthars zijn verlijmd op een speciale onderlaag, die op haar beurt op de normale asfaltonderlagen rust.

'Het Gentse proefvak zal intensief door het OCW gevolgd worden, enerzijds om de geluidsreducerende effecten te monitoren, anderzijds om het wegdek op vlak van slijtage, stroefheid en rolgeluid te onderzoeken. Bedoeling is dat dit ultrastil wegdek de komende jaren een volwaardig alternatief wordt.' Luc Goubert, senior onderzoeker OCW

Geluidsoverlast beperken

De ontwikkeling van dit ultrastil wegdek past in het Geluidsactieplan van de Stad Gent. Dat plan bevat 40 concrete maatregelen, die zijn opgemaakt volgens een duidelijke strategie van voorkomen, bestrijden en compenseren van geluidsoverlast afkomstig van onder meer het verkeer. Zo worden lokale wegen met een slecht wegdek eerst vernieuwd. Daarbij komt dat de volledige zone binnen de stadsring (R40) sinds 2015 zone 30 is geworden. Een maatregel die een positief effect heeft op de bijhorende geluidshinder, want het rolgeluid van de banden neemt af bij een dalende snelheid. Tegelijkertijd zet de Stad ook in op stillere voertuigen, zoals voertuigen op aardgas of elektriciteit. De eigen stadsvloot telt intussen 54 elektrische voertuigen en 20 CNG-voertuigen. De vloot van IVAGO rijdt momenteel met 55 CNG-voertuigen. Om ook burgers en bedrijven te overtuigen, zijn er tal van subsidies om de overstap naar stillere en duurzame voertuigen te stimuleren.

'Geluidshinder door wegverkeer is een vaak onderschat probleem. De laatste 15 jaar heeft Europees onderzoek een duidelijk verband aangetoond tussen verkeerslawaai en gezondheidsproblemen. De komende jaren blijven we dan ook de strijd aangaan met dit lawaai. Tegen 2030 willen we het geluidsniveau afkomstig van wegverkeer ter hoogte van alle Gentse woningen overal beneden de 70 decibel brengen.'   Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat 
'Ik juich dit soort innovaties toe. Als dit goed werkt, dan kunnen we bekijken of we dit kunnen leggen in Gentse straten die kampen met lawaaioverlast door het verkeer, al blijft minder gemotoriseerd verkeer natuurlijk de beste oplossing.' Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 

Informatie

  • Heijke Rombaut, projectcoördinator luchtkwaliteit en omgevingslawaai, Dienst Milieu en Klimaat Stad Gent, tel. 09 268 21 42, e-mail heijke.rombaut@stad.gent

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL