Kloostergang wordt buurtcentrum voor bewonersgroep Ekkergem

292752 ekkergem kloostergang 7b04fd original 1539187840

Naast het politiecommissariaat in Ekkergem, Antonius Triestlaan 12, bevindt zich een kloostergang. Deze kloostergang is momenteel in slechte staat, en is daardoor in onbruik geraakt. De kloostergang wordt gerenoveerd en zal tegen midden 2019 gebruiksklaar zijn. Bewonersgroep Ekkergem krijgt de mogelijkheid om de gang als buurtcentrum te gebruiken.

Gezien de staat van de kloostergang is er beslist om een karkasrenovatie uit te voeren. Verwacht wordt dat deze renovatiewerken afgerond zullen zijn tegen midden 2019. De bewonersgroep Ekkergem, die zich in de buurt al 15 jaar inzet voor een leefbaar en gezellig Ekkergem, zal deze kloostergang hierna kunnen gebruiken om evenementen, buurtbijeenkomsten, vergaderingen, ... te organiseren. Daarrond is er al een principebesluit. Het gaat om een gedeeld gebruik, want ook de politie zou sporadisch van deze gang gebruik van willen maken.

'Ik ben verheugd dat we na de renovatie van de kloostergang deze ruimte kunnen ter beschikking stellen van de buurt.'

Martine De Regge, schepen van Facility Management 

Het Departement Facility Management van de Stad Gent kijkt samen met de bewonersgroep en de aanpalende politie om een overeenkomst te sluiten waar de specifieke invulling, het beheer, ... in opgenomen zijn.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square martine12

    Martine De Regge

    Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Betrokken

  • Medium square resul

    Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.