Plaatsnaamgeving in Gent: Luc Lemiengrepad en Kattepad

282642 browse 9c32c2 large 1528718035

Voor twee fiets- en voetpaden binnen het project Dampoort te Gent werden de namen 'Luc Lemiengrepad' en 'Kattepad' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 24 september 2018.

Luc Lemiengrepad

Luc Lemiengre, geboren in Roeselare op 2 maart 1956, werd al op jeugdige leeftijd actief in de beweging Anders Gaan Leven. Als student burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven besefte hij maar al te goed dat er grenzen waren aan de economische groei. Hij probeerde die woorden ook in daden om te zetten. Als burgerlijk ingenieur werd hij professioneel actief binnen het IWT, het Institituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek. Nieuwe wetenschappelijke technieken zouden de wereld behoeden voor een ecologische en economische ramp, zo was zijn overtuiging. Die overtuiging - zijn "groene project" - droeg hij ook op politiek vlak uit.

In 1982 werd Luc Lemiengre verkozen tot het eerste groene gemeenteraadslid van Gent. In uiterst moeilijke omstandigheden - als eenmansfractie - slaagde hij erin het groene gedachtegoed in de politieke besluitvorming van 'zijn Arteveldestad' ingang te doen vinden. Bij zijn afscheid uit de gemeenteraad in 1995 werd Luc Lemiengre door alle democratische partijen geprezen voor zijn inzet en zijn bereidheid tot dialoog. Hij overleed in Gent op 25 april 2004. Luc Lemiengre woonde van 1988 tot aan zijn overlijden in 2004 in de Dampoortwijk, meer bepaald in de Schoolstraat te Gent.

Kattepad

Kattepad is een toponiem. Het projectgebied ligt in de zone van de oude stadsomwalling rond Gent. De Kattestraat is de oude benaming voor het deel van de Dendermondsesteenweg dat in de buurt van deze locatie gelegen is. De naam 'Katte-' verwees naar de versterking.

Contact

Bevoegd

  • Medium square termont

    Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.