Winterfeest viert samenwerking in het Rabot

298509 img 20180529 145526577 hdr 6e4632 large 1544434040

Op woensdag 12 december vindt er een groot winterfeest plaats in de buurt Rabot. Het buurtfeest sluit het buurtproject ‘Kom uit je flat en zet je wat’ af en is een initiatief van kinderdagverblijf Tierlantuin, vzw Jong, dienstencentrum De Thuishaven en buurtwerk Rabot-Blaisantvest.

 

Kom uit je flat en zet je wat

Kom uit je flat en zet je wat. Dat is de slogan van het project dat streefde naar meer sociale cohesie in de buurt Rabot. Sinds april 2018 gingen regelmatig acties door. Die stimuleerden op een laagdrempelige en zichtbare manier contacten tussen buurtbewoners en het breed veld aan buurtorganisaties. De ontmoetingsmomenten gingen op verschillende locaties in de buurt door. De organisaties stelden hun profiel, werking en doelstellingen voor, en ervaringen werden uitgewisseld. Zo leerden zowel buurtbewoners als -organisaties elkaar beter kennen.

De actieve trekkers van ‘Kom uit je flat en zet je wat’ waren kinderdagverblijf Tierlantuin, kinderwerking El Paso van vzw Jong, antennewerking van lokaal dienstencentrum De Thuishaven en de buurtwerking Rabot-Blaisantvest. Steun kwam van IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

Na 9 maanden is de wisselwerking tussen deze organisaties, werkingen en de diverse doelgroepen in het Rabot duidelijk verbeterd. Dat is bijvoorbeeld merkbaar aan de vlottere toeleiding van maatschappelijk kwetsbare gezinnen naar de kinderopvang. Onder meer een dakloos gezin met vluchtelingenstatuut en een tienermoeder kregen hulp. In kinderdagverblijf Tierlantuin schreven ouders die niet vertrouwd waren met kinderopvang hun kindje in.

'Kinderdagverblijven met een sociale functie, zoals kinderdagverblijf Tierlantuin, zetten extra in op de toeleiding van kwetsbare gezinnen naar de kinderopvang. Dat is ook vanuit Kind en Gezin de verwachting voor deze kinderopvang. Want naar de kinderopvang gaan, kan voor kwetsbare kinderen, maar ook voor hun ouders, een belangrijke stap zijn. Voor de kinderen kan het een boost geven aan hun ontwikkeling. De ouders ervaren in de contacten met het kinderdagverblijf, andere ouders én buurtorganisaties bijkomende ondersteuning.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Winterfeest

‘Kom uit je flat en zet je wat’ is nu op zijn einde gekomen. Een reden om feestelijk af te sluiten. Vanaf 14 uur is er muziek en animatie voor jong en oud op de stoep van kinderdagverblijf Tierlantuin (Aloïs Joosstraat 104, Gent). Er worden pannenkoeken gebakken en warme dranken geserveerd. Om 16 uur start een receptie, met de inhuldiging van de Snoezelcaravan.

Snoezelcaravan

Sinds kort staat een heringerichte woonwagen in de tuin van Tierlantuin. Die 'Snoezelcaravan' wordt een gezellige ontmoetingsplek voor zowel kinderen als volwassenen uit de buurt.

298510 img 20181123 wa0005 5b3b01 original 1544434804

Tijdens het Winterfeest wordt de Snoezelcaravan voor het eerst opengesteld. Kinderbegeleiders van Tierlantuin zullen er dan verhalen vertellen.

Contact

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square resul

  Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.