Toekomstscenario's voor het viaduct B401 voorgesteld

299065 fly%20over%202018%20wouter%20maeckelberghe%20photo b0e3d3 large 1544711604

Vorig jaar stelde de Stad Gent een studieteam aan voor een verkennend ruimtelijk onderzoek naar de mogelijke toekomstscenario's voor het viaduct B401. Hiermee gaf de Stad het startsein voor de uitwerking van een stedenbouwkundig en verkeerskundig concept om een meer duurzame mobiliteit en een betere leefkwaliteit in de omliggende wijken te creëren. Dit onderzoek is nu afgerond. Het geleidelijk buiten gebruik nemen van het viaduct komt naar voren als voorkeursscenario.

Het studieteam bestond uit Tractebel Engineering NV - 51N4E - Kobe Boussauw - Granstudio - Leeke Reinders en Jan Willem Van der Schans. Bezoekers, bewoners, overheden, ... werden via verschillende trajecten uitgenodigd om mee na te denken en te experimenteren. Een communicatiecampagne rond de Bruggenbouwers, die ook op de steunpilaren van het viaduct te bewonderen zijn, ondersteunde deze inspraakoefening en leidde onder meer tot het FLY-OVER-evenement tijdens Gent Autovrij.

Geleidelijke aanpak

Gedurende één jaar werkte het studieteam verschillende verhalen, verbeeldingen en concepten uit om de toekomst van het viaduct en zijn omgeving vorm te geven. Een analyse van de huidige toestand bracht alle sterktes en knelpunten in beeld. Vanuit diverse invalshoeken, zoals groen, economie, mobiliteit, ... onderzocht het studieteam een brede waaier aan wensen, ideeën en mogelijkheden.

Zo ontstond een samenhangend verhaal voor de aanpak van het viaduct en de omgeving. Het viaduct zou geleidelijk aan minder autoverkeer verwerken, waardoor het ook even geleidelijk aan buiten gebruik kan worden genomen: eerst het centrale deel in het zuidpark, later ook de zijarmen ter hoogte van Ledeberg. Finaal kan een nieuwe stedelijke boulevard zorgen voor de verbinding tussen de stadsring R40 aan de Sint-Lievenspoort en de snelwegen E40-E17. Dit gaat hand in hand met het voorzien van alternatieve mobiliteitsoplossingen.

Stap voor stap komt er zo ruimte vrij op, onder en naast het viaduct. Ruimte die een andere functie kan krijgen, zoals openbaar groen of recreatie. De geleidelijke aanpak laat toe om te experimenteren met nieuwe ideeën en inzichten en met tijdelijke invullingen op en onder het viaduct. Ook bewoners en organisaties mogen hiervoor initiatieven voorstellen.

De eerste stappen

Het resultaat van deze studie is een doordachte en gedragen visie, waarmee het overleg met de verschillende overheden aangegaan kan worden om tot een haalbare en realistische aanpak over te gaan. Het stadsbestuur nam deze week akte van de opgeleverde studie. Het nieuwe bestuur zal, op basis van de opgeleverde studie en vervolgonderzoek, het gesprek aangaan met de Vlaamse overheid en een concreet actieplan uitwerken.

Hqdefault

Contact

Bevoegd

 • Medium square termont

  Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square watteeuw

  Filip Watteeuw

  Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square sven taeldeman

  Sven Taeldeman

  Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.