Plaatsnaamgeving in Watt-site: Elsa Guyssenspad

302112 elsa%20guyssenspad c7e289 original 1548773205

Voor het nieuwe pad tussen de Nieuwewandeling en de Pieter Colpaertsteeg binnen het project Watt-site te Gent werd de naam 'Elsa Guyssenspad' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 17 december 2018.

Elsa Guyssens werd geboren in Gent op 10 maart 1906 en overleed in Gent op 9 maart 1985. Elsa raakte bekend als verkoopster van de 'Katrienspekken', pillen tegen hoest. Elsa maakte en verkocht de pillen tot aan haar overlijden, na haar dood heeft haar man Prosper de spekken nog verder gemaakt. Intussen is ook Prosper overleden.

Elsa Guyssens heeft haar originele recept meegenomen in het graf, omdat ze de 'Katrienspekken' niet wou laten commercialiseren. Volgens geruchten bevatten de snoepen al zeker vlierextract: de bloesems van de vlierboom zijn een kenmerkend hulpmiddel bij hoest en in die tijd maakte vrijwel elk gezin zijn eigen vliersiroop.

Geen 'Elsaspekken'

De 'Katrienspekken' werden oorspronkelijk gebakken door mevrouw Katrien Vandermaelen in de kelder van het 'Hof van Ravenstein/Van Kleef' op de hoek van Onderbergen met het Sint-Michielsplein, al vanaf 1870. De spekken dragen dus haar naam. De boodschap van de winkel luidde: 'Gij allen die hoest, wendt u zonder uitstel tot het oud gekend Huis Katrien'.

Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.