Gent zet verder stappen richting dementievriendelijke stad

303423 werelddag%20dementie a79d96 large 1550049801

Samen van Gent een dementievriendelijke stad maken, waar personen met dementie een volwaardige plaats hebben, actief kunnen deelnemen aan de maatschappij en de juiste hulp krijgen. Daartoe engageren zich 28 partners met de ondertekening van de ‘Engagementsverklaring Dementievriendelijk Gent 2019-2025’.

In het stadhuis ondertekenen 28 partners op initiatief van de Stad Gent op maandag 18 februari 2019 een engagementsverklaring om Gent de komende jaren dementievriendelijker te maken. Naast de Stad Gent en de Politie Gent onderschrijven algemene ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, woonzorg- en dagzorgcentra, ziekenfondsen, huisartsen, apothekers, onderwijsinstanties, de Alzheimer Liga en het Expertisecentrum Paradox de verklaring. Het gaat om de tweede engagementsverklaring rond een dementievriendelijk beleid in Gent.

'In Gent wonen naar schatting 4.640 personen met dementie, van wie 210 personen met jongdementie. Hun aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom is het belangrijk dat wij als lokaal bestuur hierop inzetten, samen met alle partners actief rond deze thematiek. Met één gemeenschappelijk doel: van Gent een nog meer dementievriendelijke stad maken.'

Mathias De Clercq, burgemeester Stad Gent

De voornaamste doelstelling van de verklaring is dat personen met dementie zo veel en zo lang mogelijk hun levenskwaliteit behouden. Daarbij staan 3 principes voorop:

 • Volwaardige participatie van personen met (jong)dementie en het bespreekbaar maken van de ziekte.
 • Steeds de mens zien achter de persoon met dementie zodat die zich zelfzeker, veilig en gerespecteerd voelt.
 • Goede zorg en ondersteuning voorzien met proactieve toeleiding en samenwerking tussen formele en informele zorg.

Dementievriendelijk Gent wil een platform zijn waar informatie samenkomt, kennis wordt gedeeld, en partners zich engageren om (gemeenschappelijke) initiatieven te nemen. De partners staan in voor een zorgcontinuüm voor personen met dementie en hun mantelzorgers door een maximale afstemming van het aanbod.

'Met zijn allen moeten we van Gent een stad maken waar personen met dementie zich meer zelfzeker, begrepen en gerespecteerd voelen. Dementievriendelijk Gent wil een breed gedragen verhaal zijn, waarin elke organisatie vanuit haar eigen rol een stukje legt van de puzzel. Ook voor de omgeving moeten we aandacht hebben. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door de naaste familie of kring. Dat is niet vanzelfsprekend, we moeten dat naar waarde schatten en voor een goede ondersteuning zorgen.'

Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid, Gezondheid, Zorg en Seniorenbeleid

Realisaties eerste engagementsverklaring (2016-2019)

Sinds de lancering van Dementievriendelijk Gent in 2016 is er al heel wat gebeurd. Zoals de opening van het Inloophuis Dementie, een eerstelijnscontactpunt en ontmoetingsplek voor mensen met geheugenklachten en dementie én hun familie, vrienden, buren en mantelzorgers. In alle Gentse bibliotheken kunnen bezoekers een dementiekoffer lenen met boeken, cd’s, dvd’s, en folders over dementie. Via de gratis muzieksalons van CasAperta, een gezamenlijk initiatief van de Stad Gent en de Alzheimer Liga Regio Gent, kunnen personen met dementie en hun mantelzorger samen luisteren naar klassieke muziek. Politie Gent stelde een vermissingsprotocol op om mantelzorgers en familie van personen met dementie te sensibiliseren om op voorhand een vermissingsfiche in te vullen zodat bij een verdwijning geen kostbare tijd verloren gaat.

Programma ondertekening engagementsverklaring

De 28 partners ondertekenen op maandag 18 februari 2019 een engagementsverklaring in het Gentse stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 • 10.30 uur: Onthaal in de gemeenteraadszaal
 • 11 uur: Welkomstwoord door burgemeester Mathias De Clercq
 • 11.05 uur: Inleiding door schepen van Gezondheid, Zorg en Seniorenbeleid Rudy Coddens
 • 11.10 uur: Voorstelling van het integraal referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie door Herlinde Dely van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
 • 11.50 uur: Ondertekening van de engagementsverklaring en groepsfoto in de Pacificatiezaal
 • 12 uur: Receptie met broodjes

Contact

 • Thomas Dierckens, kabinet burgemeester Mathias De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail thomas.dierckens@stad.gent
 • Laurens Teerlinck, kabinet schepen Rudy Coddens, schepen Astrid De Bruycker, schepen Annelies Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square 20190104 av mathias de clercq

  Mathias De Clercq

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail mathias.declercq@stad.gent

 • Medium square rudy coddens

  Rudy Coddens

  Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.