Stad Gent koopt site Bomastraat

306288 eandis%20fijner 2c3010 large 1552477253

Zowel de gemeenteraad van de Stad Gent als de huidige eigenaar, Intercommunale Imewo, zijn het unaniem eens over de aan- en verkoop van de site Bomastraat. Op het ogenblik dat de site wordt verlaten, zal het zuidelijke deel aan vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent worden doorverkocht, die er een scholencomplex zal bouwen.

De site Bomastraat ligt in de dense 19e eeuwse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en biedt gezien haar strategische ligging heel wat potentieel. De wijk kent een stijgende bevolkingsdichtheid en een groot tekort aan groene publieke ruimte. De Hamwijk bestaat uit gesloten bouwblokken, het weinige openbare woongroen is klein in oppervlakte en wordt vooral gebruikt door directe omwonenden.

'De site Bomastraat vormt een belangrijke opportuniteit voor de Stad Gent om een aantal belangrijke doelstellingen, zowel op wijk- als op stadsniveau te realiseren. De site is van groot belang om de leefbaarheid van de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham te verbeteren. De realisatie van een scholencomplex zal dankzij het gedeeld ruimtegebruik een verhoging van de sport- en buurtruimte creëren. Net zoals de realisatie van het wijkpark dat voor meer publiek groen zal zorgen in de wijk.'

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Een overeenkomst tussen de Stad Gent en Imewo werd uitgewerkt en door alle partijen bekrachtigd.

Buurtpark, onderwijs en gedeeld gebruik

Op basis van de geldende groennormen is er een tekort van meer dan 5 hectare aan wijkpark. Binnen de wijk is op korte tot middellange termijn geen andere site die de realisatie van een wijkpark toelaat. Met de aankoop van de site Bomastraat wil de Stad Gent een wijkpark van minstens 1 hectare realiseren. Ook de vraag naar bijkomende buurtondersteunende functies is prangend. De wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham is na Rabot-Blaisantvest en Macharius-Heirnis de derde dichtstbevolkte wijk in Gent. Bovendien nemen de bevolkingsdichtheid en de bebouwing in de wijk toe, want door geplande private ontwikkelingen worden er de komende jaren een 1.000-tal extra wooneenheden voorzien. De Stad Gent wil in deze buurt dan ook ruimte voorzien voor jeugdorganisaties, sport- en ontspanningsruimte voor de buurt en haar vele verenigingen.

Naast een wijkpark zal op de site ook een scholencomplex gerealiseerd worden. De stad Gent zal hiervoor het zuidelijke deel van de site doorverkopen aan vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent, die op haar beurt een zakelijk recht zal verlenen aan 2 schoolbesturen om met subsidies van het Agentschap Infrastructuur een scholencomplex te bouwen, rekening houdend met een maximaal gedeeld gebruik voor de buurt. Zo zal er bijvoorbeeld een sporthal komen die opengesteld wordt, na de schooluren. Omtrent de doorverkoop werd reeds een overeenkomst uitgewerkt tussen de stad Gent en vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent, die bijkomend ook een ruil omvat van het schoolgebouw aanpalend aan het Baudelohof. Dat gebouw zal dus in de toekomst overgedragen worden aan het patrimonium van het Stedelijk Onderwijs.

'Twee Gentse schoolbesturen kregen in 2017 van de Vlaamse Regering de toezegging van een DBFM financiering ter waarde van ongeveer 52 miljoen euro voor scholenbouw. Het Bisdom is eigenaar van hun huidige gebouwen en zocht samen met de Stad Gent naar een locatie om een nieuwbouwproject te realiseren. Geen evidente klus in een volgebouwde stad. Maar ik ben bijzonder tevreden dat dit gelukt is. En zeer blij met de unieke win-win die hier gerealiseerd kan worden.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Contact

Bevoegde en/of betrokken schepenen

 • Medium square elke decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

 • Medium square sami souguir

  Sami Souguir

  Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

 • Medium square annelies storms

  Annelies Storms

  Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.