Gentse Groendienst vol aan de bak om stormschade snel op te ruimen

306151 denderlaan%20stormschade 7209ed large 1552385497

In de storm van zondag 10 maart 2019 vielen in Gent heel wat bomen om. Wondelgem, Mariakerke, Gentbrugge en Sint-Amandsberg werden het zwaarst getroffen. De Gentse Groendienst moet op 91 locaties bomen vellen of opruimen, en dat aantal kan nog oplopen.

Het is van begin jaren ’90 geleden dat er bij een storm in Gent zoveel bomen omvielen. Voorlopig staat de teller op 91 locaties waar straat- en parkbomen sneuvelden, maar dat aantal kan de komende dagen nog toenemen. Op sommige plaatsen viel slechts 1 boom om, op andere waren dat er 7 of 8. Deelgemeenten Wondelgem, Mariakerke, Sint-Amandsberg en Gentbrugge zijn het zwaarst getroffen.

'De schade is groot. Bomen in straten, bomen en parken werden ontworteld en vielen tegen gevels, op wagens of afsluitingen. We hebben nog geen zicht op het totale aantal getroffen bomen, maar dat zal ruim boven de 200 liggen. Wellicht zal de Groendienst nog ruim een maand werk hebben om op te ruimen.'

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Vrijmaken en veilig maken

Nadat de brandweer nog tijdens de storm de eerste werken uitvoerde, ruimt de Groendienst nu de bomen op het openbaar domein verder op. Eerst worden wegen, paden en private eigendommen vrijgemaakt, later volgt de rest. In bossen mogen de gevallen bomen blijven liggen.

Veel aandacht gaat ook naar het veilig stellen van gevaarlijke situaties. Na meldingen van schuine of wankele bomen door de brandweer of door Gentenaars, voert de Groendienst extra controles uit. Leidt een getroffen boom tot een gevaarlijke situatie, dan wordt hij geveld.

Gentenaars die schade ondervonden van gevallen bomen op openbaar domein, moeten eerst contact opnemen met hun verzekering. Die zal indien nodig de Stad Gent aanspreken. De Groendienst zal overigens pas in het volgende plantseizoen (november 2019 - april 2020) nieuwe straatbomen en vrijstaande parkbomen kunnen aanplanten.

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.