Drie Gentse organisaties krijgen subsidies voor proactieve rechtenbenadering

306508 tamtam 998c94 large 1552634620

In de strijd tegen (kinder)armoede kent het departement Sociale Dienstverlening van de Stad Gent en het OCMW Gent 112.500 euro subsidies toe aan drie organisaties die zullen werken rond proactieve rechtenbenadering. Het gaat om Sivi vzw, Wijkgezondheidscentrum De Kaai vzw en het HTI Sint-Antonius Gent.

Als regisseur van het beleid in de strijd tegen armoede en kinderarmoede kent het departement Sociale Dienstverlening van de Stad Gent en het OCMW Gent financiële steun toe aan verenigingen die dezelfde strijd aangaan. Met de subsidies wil het departement ook andere organisaties motiveren om projecten en acties tegen (kinder)armoede op te zetten. Zo krijgt het armoedebeleidsplan van Gent een extra duw in de rug.

Proactieve rechtenbenadering

Het thema van dit jaar is proactieve rechtenbenadering. Welzijnsorganisaties stellen vast dat veel mensen in armoede onderbeschermd zijn: ze putten hun sociale rechten niet volledig uit. Ze slagen er bijvoorbeeld zelf niet in om een studietoelage aan te vragen omdat de procedure te complex is, weten niet dat ze recht hebben op een energietoelage, zijn te trots om een leefloon aan te vragen, enzovoort. Om die onderbescherming aan te pakken, zetten steeds meer organisaties in op informeren, potentieel rechthebbenden proactief contacteren en het automatisch toekennen van rechten. Ook de sociale dienst van de Stad en het OCMW Gent zet hier resoluut op in.

'Het zijn vaak de meest kwetsbaren die sociale steunmaatregelen waar ze recht op hebben, mislopen. Dat is dubbel pijnlijk, goede maatregelen gaan voorbij aan diegene voor wie ze het meest nodig zijn. Met deze subsidie ondersteunen we partnerorganisaties om via proactieve rechtenbenadering mee de armoede in onze stad te bestrijden. Armoede aanpakken, dat doe je samen.

Rudy Coddens, schepen van Armoedebestrijding

3 projecten ontvangen samen 112.500 euro subsidies

Begin oktober 2018 werd een projectoproep voor subsidies verspreid. Uit de 19 ingediende projectvoorstellen selecteerde een jury 3 projecten, die gedurende maximaal 2 jaar op een duurzame wijze proactief en integraal op verschillende rechten werken.

Volgende projecten ontvangen samen 112.500 euro:

  1. Het project ‘Rechtenwijzer’ van Sivi vzw focust op proactieve rechtentoekenning voor gezinnen met minderjarige kinderen. De duidelijke methodologie, concrete output en het inzetten op partnerschappen maken dat dit project ook na afloop duurzame effecten zal hebben voor gezinnen in armoede.
  2. Het project ‘SAVOIR’ van Wijkgezondheidscentrum De Kaai vzw wil medisch personeel helpen om naast medische klachten ook welzijnsproblemen van gezinnen te (h)erkennen. Een combinatie van onderzoek en concrete acties, van innovatieve werkwijzen en samenwerking maken dit een sterk project.
  3. Het project ‘Projectmedewerker 2de en 3de graad’ van HTI Sint-Antonius Gent heeft als doel kwetsbare jongeren structureel te ondersteunen, hun rechten uit te putten en zo hun kans op een diploma te verhogen. De samenwerking met Kinderen Eerst en het Onderwijscentrum Gent verzekert dat de opgedane expertise duurzaam verspreid wordt.

Contact

  • Michiel Van Der Heyden stafmedewerker proactieve rechtenbenadering Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Stad en OCMW Gent, tel. 09 266 97 48, e-mail michiel.vanderheyden@ocmw.gent

Bevoegd

  • Medium square rudy coddens

    Rudy Coddens

    Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.