Stad Gent koopt verlaten camping in de Sneppemeersen om vijfde groenpool te realiseren

308741 20190304 sneppemeersen%20aankoop 3a4add original 1554382357

In opdracht van de Stad Gent heeft stadsontwikkelingsbedrijf sogent 2 hectare gronden gekocht in de Sneppemeersen. Het gaat om een verlaten camping en een weiland. De aankoop past in de plannen om de vijfde groenpool Bourgoyen - Halfweg - Blaarmeersen - Sneppemeersen verder te realiseren.

Gentenaars vinden nu al vlot hun weg naar de Bourgoyen-Ossemeersen en de Blaarmeersen. Beide gebieden zullen in de toekomst aaneengesloten en uitgebreid worden tot een vijfde Gentse groenpool. De vijfde groenpool zal het hele gebied van de Bourgoyen, over het park Halfweg en de Blaarmeersen tot de Sneppemeersen omvatten en zal een mix bieden aan recreatiemogelijkheden en bijzondere natuur.

In februari vroeg de Stad Gent aan sogent om bij een openbare verkoop gronden aan te kopen in de Sneppemeersen, om een uitgestrekt park- en natuurgebied te kunnen realiseren. Het gaat om een verlaten camping en een weiland dat niet langer in gebruik is.

Een natuurbestemming voor de Sneppemeersen

De aangekochte gronden zijn samen met enkele aangrenzende percelen opgenomen in het thematisch Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen. Met het RUP Groen wil de Stad Gent bestaande groengebieden planologisch beschermen en nieuwe kansen creëren voor de aanleg van parken en voor bos- en natuurontwikkeling. Het thematisch RUP Groen is volop in opmaak en zal eind 2020 definitief vastgesteld worden.

Ook de gronden in de Sneppemeersen zullen met het RUP Groen een natuurbestemming krijgen. Op dit moment liggen ze nog in een zone voor verblijfsrecreatie. Ze grenzen aan een bestaand natuurgebied dat door Natuurpunt wordt beheerd. Het deelgebied Sneppemeersen, dat met het RUP Groen een nieuwe bestemming krijgt, is in totaal 6 hectare groot. Het bestaat uit:

 • De pas aangekochte verlaten camping en een weide
 • Een camping die op dit moment nog in gebruik is en in eigendom is van sogent. De vergunning voor de camping verloopt in 2023. Het is de bedoeling om na 2023 ook dit gebied in te richten als natuurgebied.
 • Een bos en weide langs de R4, in privaat eigendom.
 • Enkele waardevolle tuinen, die in privaat eigendom kunnen blijven.
 • Enkele percelen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Deze percelen zijn nu al bebost. In de feiten is de bestemming natuur hier dus gerealiseerd.

Van opruiming naar inrichting

'Binnenkort start sogent ook met de opruiming van het voormalige kampeerterrein. Daarbij worden de verlaten caravans, het vroegere toiletgebouw, de asfaltverharding en het sluikstort verwijderd.'

Sami Souguir, schepen van Ruimtelijke Planning en voorzitter sogent

Ondertussen maakt de Groendienst een inrichtingsschets op voor het hele deelgebied van de Sneppemeersen. Het is de bedoeling om daar bosuitbreiding te realiseren. Dat kan zowel door bos aan te planten als door het vanzelf te laten ontwikkelen.

'Met paden en open zones in het bos maken we de Sneppemeersen toegankelijk en aantrekkelijk voor recreatie. Op termijn zal je helemaal van de Blaarmeersen naar de Sneppemeersen kunnen wandelen.'

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Na de inrichtingsschets volgt een gedetailleerd ontwerp voor het gebied. De definitieve inrichting van de 2 percelen die nu zijn aangekocht, zal wellicht pas gebeuren als de huidige camping vrijkomt.

Contact

Bevoegd

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

 • Medium square sami souguir

  Sami Souguir

  Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.