Stad Gent wil werken aan een rookvrije generatie

310415 charter%20generatie%20rookvrij%20gent 398922 large 1556196651

De Stad Gent wil actief streven naar een maatschappij waarin elk kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Op 27 april 2019 ondertekende de Stad samen met enkele lokale gezondheidsorganisaties het Charter ‘Generatie rookvrij’. Daarmee schaart de Stad Gent zich achter de missie, de visie, de doelstellingen en de aanpak van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving.

Generatie Rookvrij is een initiatief van Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker en streeft naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. De Alliantie wil roken in bijzijn van kinderen denormaliseren, en zoveel mogelijk plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij maken. Voorts moeten mensen die willen stoppen met roken, nog beter worden geholpen en ondersteund. Zo voeden we een generatie op die in 2037 kan claimen 'ik behoor tot de Generatie Rookvrij'.

'In België tellen we zo’n 14.000 tabaksdoden per jaar. Dat is bijna 40 tabaksdoden per dag. Nochtans zijn die overlijdens te vermijden als we er samen sterk op blijven werken. In 1982 rookte nog 40% van de volwassen Belgen, vandaag 20%. Dat cijfer willen we verder naar beneden door als Stad Gent concrete stappen te zetten om roken in het bijzijn van kinderen te denormaliseren.'

Rudy Coddens, schepen van Gezondheid

'Gent kindvriendelijker maken is ook inzetten op welzijn en gezondheid van onze jongste Gentenaars. En daarbij kunnen alle Gentenaars helpen. Als we plaatsen waar veel kinderen komen -zoals speelpleinen- rookvrij kunnen maken, zetten we concrete stappen vooruit!'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

De Stad Gent maakte het engagement om mee te zorgen voor een rookvrije samenleving bekend bij de start van de derde editie van Levensloop. Stichting tegen Kanker organiseert deze 24-uursloop op de Blaarmeersen om de strijd tegen kanker onder de aandacht te brengen en er fondsen voor te werven.

Naast de Stad Gent ondertekenden ook verschillende Gentse gezondheidsorganisaties het Charter: Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen, Welzijnsoverleg Regio Gent, vzw De Sloep, iCLB Stad Gent, CM, Vrij CLB regio Gent, Logo Gezond+ vzw. Logo Gezond+ zal de Stad Gent ondersteunen om de doelstellingen van het charter om te zetten in een concrete aanpak, in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding en Fonds des affections respiratoires.

'Bij onze Sportdienst loopt een traject samen met sportclubs om te evolueren naar rookvrije sportsites. Als Stad geven we nu al het goede voorbeeld en is er een rookverbod voor al onze indoorterreinen en de kunstgrasvelden van de Blaarmeersen. Maar we zijn zeker bereid om te bekijken of we ook naar een volledig rookverbod kunnen gaan voor onze openluchtsportvelden. Sporten en roken, dat gaat niet samen.'

Sofie Bracke, schepen van Sport

Contact

Bevoegd

 • Medium square rudy coddens

  Rudy Coddens

  Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Betrokken

 • Medium square elke decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square sofie bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

 

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.