Nieuwe website stimuleert oefenkansen Nederlands

312208 oefenkansen%20nederlands 8eaa90 large 1557821663

©Sofie Verbrugghen - Onderwijscentrum Gent

Samen tuinieren, een wekelijkse drink in het buurtcafé, een activiteit in de school van de kinderen: elke plek en gelegenheid kan een kans zijn voor anderstaligen om hun Nederlands te oefenen. Wie van een activiteit een oefenkans wil maken en op zoek is naar methodieken en tips om de deelnemers te stimuleren in het Nederlands te converseren, kan vanaf nu terecht op de website www.oefenkansen-nederlands-gent.be.

Nieuwe website als tool

Centraal op de website staat de ‘zelftest’ voor organisatoren. Door het invullen van een vragenlijst kan men een profiel aanmaken om gericht en op maat van de oefenkans op zoek te gaan naar methodes, activiteiten en materialen in de databank. IN-Gent vzw helpt waar nodig bij het invullen van de zelftest, het selecteren van activiteiten en het ondersteunen van de begeleiders van een oefenkans. Aan de hand van het profiel kan IN-Gent vzw bovendien vrijwilligers en professionele begeleiders van de oefenkansen beter ondersteunen. Daarnaast omvat de website een omvangrijke databank met meer dan 100 activiteiten en methodieken die tijdens het oefenen kunnen worden ingezet. De databank zal in de toekomst nog verder worden uitgebreid.

'Via observaties, vormingen en coachingssessies met de begeleiders van oefenkansen Nederlands verzamelden we de laatste jaren waardevolle informatie. Die ervaring is nu gebundeld op de website Oefenkansen Nederlands in Gent. Op die manier kunnen we ook andere projecten in Gent voeden met kennis en ondersteunend materiaal.'

Astrid De Bruycker en Elke Decruynaere, resp. schepen van Gelijke Kansen en schepen van Onderwijs

De website wordt officieel voorgesteld op de trefdag 'Oefenkansen Nederlands' van de Stad Gent en Inburgering en Integratie Gent vzw (IN-Gent vzw), op donderdag 16 mei 2019.

Vervolg op 2 eerdere projecten

Dankzij Vlaamse projectmiddelen kon de Stad Gent in samenwerking met IN-Gent vzw de voorbije 2 jaar 2 projecten rond oefenkansen Nederlands opzetten. 'Tuupe veur Taal' was een samenwerking tussen de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en de lokale dienstencentra van het OCMW, Samenlevingsopbouw Gent en organisaties als VOEM vzw en vzw Jong. Het project 'Conversatie op school: ouders betrekken en versterken' van Onderwijscentrum Gent hield conversatietrajecten en -activiteiten (zoals Ouderbabbels) in diverse Gentse basis-en secundaire scholen. Nu de twee projecten aflopen, zorgt de lancering van de nieuwe website voor een verdere uitbouw van een kwaliteitsvol aanbod van oefenkansen Nederlands voor alle Gentenaars.

Contact

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.