Nieuwe waterloop tegen wateroverlast in Oostakker-Lochristi

321264 nieuwe%20westlede c83d54 large 1561991164

Er komt een nieuwe waterloop tussen de Oostakkerse rotonde Schansakker en het Sifferdok. Met De Nieuwe Westlede dringen de waterbeheerders van Oostakker en Lochristi de kans op wateroverlast sterk terug.

Sinds 2010 werken de betrokken waterloopbeheerders en overheden actief samen om de wateroverlast in de regio structureel aan te pakken. Een studiebureau onderzocht daarom 2 alternatieven voor een verbindingswaterloop: een gracht met open bedding of een ingebuisde gracht. Omdat het scenario met open gracht moeilijker te realiseren is en fors duurder bleek, viel de keuze op een ingebuisde gracht: de Nieuwe Westlede.

'Door de aanleg van deze waterloop zal de kans op wateroverlast in de regio aanzienlijk verminderen.'

Filip Watteeuw, schepen bevoegd voor waterlopen

Aanleg in twee fasen

De Nieuwe Westlede komt er in 2 fasen. In een eerste fase worden de werken geïntegreerd in de geplande infrastructuurwerken bij de omvorming van de R4 West-Oost en meer bepaald bij de aanleg van de turborotonde op de kruising van de Dwight Eisenhowerlaan met de John F. Kennedylaan. Concreet gaat dit over het afwaartse deel van de verbindingswaterloop vanaf de lozing in het Sifferdok tot en met de kruising met de John F. Kennedylaan. De tweede fase omvat het opwaartse deel van de verbindingswaterloop tot aan de reeds aanwezige inbuizing ter hoogte van Schansakker.

Om de realisatie op het terrein in goede banen te leiden werd een kaderovereenkomst opgesteld met afspraken voor de verdere uitwerking van het project. De verbindingswaterloop is een project van de provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en TMVW, de gemeente Lochristi, de polder van Moervaart en Zuidlede en het bekkenbestuur van de Gentse Kanalen. De totale kostprijs van de verbindingswaterloop wordt geschat op ongeveer 3 miljoen euro.

Contact

  • Ann Plas, kabinetschef schepen Filip Watteeuw, gsm 0479 99 77 10, e-mail ann.plas@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.